Handelsregisterwet aangepast

De Handelsregisterwet uit 1996 is onlangs vervangen door de Handelsregisterwet 2007. Deze aanpassing brengt aanzienlijke wijzigingen met zich. Gevolg van de aanpassing van de Handelsregisterwet is bijvoorbeeld dat sommige ondernemers die zich voorheen niet hoefden te registreren bij de Kamer van Koophandel dit nu wel moeten doen.

Dit meldt Horlings Taxnews. De wijziging zijn onder andere van toepassing op vrije beroepsbeoefenaren (bijv. notaris of advocaat) en eenmanszaken waarin uitsluitend landbouw of visserij worden uitgeoefend.

Een andere belangrijke wijziging is dat opgaven van inschrijvingen voortaan bij elke Kamer van Koophandel kunnen worden gedaan. Het is niet meer verplicht om dit te doen bij de Kamer van Koophandel waar de onderneming onder valt.

Een belangrijke wijziging voor ondernemingen die reeds zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is dat de verplichting tot het noemen van het handelsregisternummer op correspondentie is uitgebreid. Waar het nummer al moest worden opgenomen op uitgaande brieven, orders, facturen, offertes etc. wordt dit nu uitgebreid met de verplichting om het nummer ook te noemen op de (eventuele) website en bij zakelijke e-mail.

Het belang voor de praktijk is dat wanneer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet heeft plaatsgevonden, onvolledig of onjuist is, dan kunnen partijen waarmee de ondernemer een contract sluit zich hierop beroepen met als mogelijk gevolg dat zij het contract niet hoeven na te komen. Dit kan onder omstandigheden tot een aanzienlijke schadepost leiden. Hierbij is het verder van belang dat ondernemers bij correspondentie met contractspartijen het KVK-nummer vermeld.

Met de invoering van de Handelsregisterwet 2007 is de inschrijvingsplicht uitgebreid en is de verplichting tot vermelding van het handelsregisternummer uitgebreid tot andere gegevensdragers dan papier. Dit betekent bijvoorbeeld dat het nummer ook vermeld moet worden op uitgaande e-mails en de website. Het is van groot belang hier zorgvuldig mee om te gaan om problemen te voorkomen.

Gerelateerde artikelen