Guy Demuynck lid Raad van Bestuur KPN

fallback
Op korte termijn zal G.J.M. Demuynck (51) toetreden tot de Raad van Bestuur van KPN. Binnen de Raad van Bestuur zal hij verantwoordelijk worden voor de Divisie Mobiel. Guy Demuynck is afkomstig van Royal Philips Electronics N.V. waar hij sinds 2000 de functie vervult van CEO van de Product divisie Consumenten Electronica.

De heer Demuynck heeft de Belgische nationaliteit, is gehuwd en vader van vier kinderen. Hij haalde een master’s degree in zowel toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen als in marketing & distributie aan de Universiteit van Gent (beide magna cum laude). In 1976 trad hij bij Philips in dienst. Voor Philips werkte hij onder meer in de Verenigde Staten (Vice-President Marketing Audio), in Zuid Korea (CEO Philips Electronics Zuid Korea), en in Hong Kong (General Manager Business Group Audio). In april 2000 werd hij benoemd tot Lid van de Groepsraad en is sindsdien vanuit Amsterdam verant-woordelijk voor de Divisie Consumenten Electronica.

Bij KPN neemt Guy Demuynck de positie over die KPN’s bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer tijdelijk vervulde na het terugtreden van Paul Smits.
Scheepbouwer: “Ik ben bijzonder verheugd over de komst van Guy Demuynck. Met hem kan KPN beschikken over een man met zeer grote internationale marketing ervaring. Hij is bij uitstek in staat om leiding te geven aan de mobiele activiteiten van KPN in de komende turbulente periode waarin een verdere consolidatie van de Europese mobiele markt een enorme uitdaging biedt.”