Gutfeeling blijft belangrijk in tijden van big data

finance professionals en data-experts
Big data holt de finance-functie niet uit, maar gaat deze wel veranderen. Zo klonk het eensgezind tijdens de rondetafelsessie van over Big Data: The Holy Grail?
Op uitnodiging van de CFO Community kwam een gezelschap van finance professionals en data-experts in Hofstede Meerzigt bij elkaar om te spreken over de mogelijkheden van data voor de finance-organisatie. Hoe haal je optimale waarde uit interne en externe data? Hoe geef je vernieuwing op basis van data vorm? Hoe haal je de juiste mensen binnen om optimaal gebruik te maken van de bestaande technieken? Dergelijke vragen stonden centraal tijdens het gesprek met deelnemers van onder meer Fujitsu, Achmea, AkzoNobel en PostNL. 
 

Samenwerking tussen afdelingen 

De deelnemers gaven aan momenteel veel tijd te investeren in het verzamelen en beheren van data. Velen gaven echter aan dat de verzamelde data nog niet optimaal benut wordt. Een van de grote uitdagingen daarbij is het doorbreken van de silo’s binnen de eigen organisatie. Vaak verzamelen afdelingen hun eigen data, maar wordt er nog te weinig uitgewisseld. Door een intensievere samenwerking tussen afdelingen  zou voorkomen kunnen worden dat HR-data bij HR blijft liggen en IT-data niet verder dan de IT-afdeling komt. De vraag rijst of financials het voortouw moeten nemen. Hierover liepen de meningen uiteen, al werd geconcludeerd dat de financial uit hoofde van zijn functie wel een natuurlijk rol in het big data verhaal heeft.
 

Als voorbeeld haalde moderator Melle Eijckelhoff een recente ontwikkeling in de maritieme industrie aan. Verffabrikant AkzoNobel heeft in samenwerking met andere partijen een systeem ontwikkeld dat dankzij een grote hoeveelheid datapunten de slijtage aan de coating van een schip en het daarmee samenhangende brandstofverbruik analyseert. Hierdoor kan een scheepseigenaar inschatten of hij het aanbrengen van een nieuwe coating snel kan terugverdienen door lager brandstofverbruik. 

 ronde tafel sessie
 

Faalbudget nodig

Hoewel dit een voorbeeld van een groots en succesvol project is, deelden de aanwezigen de visie dat het doorgaans verstandig is om klein te beginnen met dataprojecten. Er dient een veilig en behapbaar faalbudget beschikbaar te zijn, concluderen de deelnemers. Hierbij valt te denken aan het laten bekijken van aanwezige datasets door of een gerichte vraag stellen aan een data-scientist. Deze data-scientists kunnen de organisatie van een nuchtere blik voorzien. Toch maakt dit accountants of andere financials niet overbodig, stelt een van de aanwezigen. Waar data-scientists zorgen voor inzicht is het aan de financial om voor actie op basis van de verworven inzichten  te zorgen.
 
 

Voor optimale resultaten is het overigens te beperkt om alleen te bogen op de expertise van de big data-scientist. De deelnemers stellen dat de beste resultaten behaald kunnen worden indien data-scientists in teams samenwerken met onder andere marketeers, IT’ers en businesscontrollers. “Er is lef voor nodig om te investeren in big-dataprojecten. Het kost tijd en aandacht. Mensen zijn er vaak huiverig voor dat dit weer een groot IT-project is, maar de tools zijn laagdrempelig en moeten niet verward worden met een ERP-systeem”, aldus een deelnemer. De disgenoten concluderen dat voor het invoeren van dergelijke projecten een open mindset nodig is. “Ook omdat er een mogelijkheid om samen met klanten en leveranciers data verzameld, geïntegreerd en beheerd worden”, aldus een andere deelnemer. Richting de toekomst zal finance volgens de deelnemers meer en meer met big-dataprojecten te maken krijgen. Projecten die volgens hen vaak multidisciplinair zullen zijn. Deze projecten zijn echter geen alternatief voor het ‘ouderwets’ rondlopen in de eigen organisatie. Gutfeeling blijft belangrijk, aldus de experts. 

 
Gerelateerde artikelen