Grote vraag naar CFO’s door investeringen

Grote vraag naar CFO’s door investeringen
Executives staan na coronagedoe open voor nieuwe uitdaging.

Door een groeiend aantal investeringen en overnames is er veel behoefte aan nieuwe financiële bestuurders. Velen staan open voor een nieuwe uitdaging nadat ze hun handen vol hadden aan het beteugelen van de coronacrisis.

Dat stelt Martijn Boet van recruitmentorganisatie Robert Walters. Met name sinds de tweede helft van 2021 neemt het aantal executives dat van werkgever wisselt enorm toe.

Oorzaken van de beweging bij CFO’s

De belangstelling voor CFO-functies is volgens Walters te verklaren doordat financiële zwaargewichten andere uitdagingen zoeken, nu ze hun bedrijven door de coronacrisis hebben geloodst. Daarnaast gaan ze aan het jobhoppen omdat de economie groeit en er gus volop uitdagingen zijn.

“Veel bedrijven breiden momenteel uit, ook internationaal. En er is veel geld beschikbaar doordat een aantal private-equitybedrijven en venture capitalists zich in de markt roert en hun portfolio uitbreidt. Bij dit soort kapitaalinjecties zie je vaak dat investeerders voorwaarden stellen ten aanzien van de bedrijfsvoering, informatievoorziening en het leiderschap, en dat is vaak het moment om een nieuwe CFO aan te stellen die de beoogde groei kan faciliteren en versterken.”

 Het type CFO dat nu goed in de markt ligt.

De moderne CFO is multidisciplinair, stelt Boet. Iemand die denkt als een ondernemer en meebouwt aan de groei van een onderneming. “Een CFO die meer met een bedrijfskundige blik zijn werk doet en die inschat welke impact financiële beslissingen hebben op verschillende lagen binnen de organisatie zoals IT, operations en HR.”

Bedrijven waar CFO’s graag heengaan 

“Voor veel professionals met een corporate achtergrond is juist een overstap naar een start-up of scale-up een interessante stap”, vervolgt Boet. “Dat heeft te maken met autonomie, ondernemerschap en slagvaardigheid; zelf aan de knoppen zitten en beslissingen kunnen nemen.”

Bij een grote corporate is voor het nemen van belangrijke beslissingen vaak een zo groot mogelijk draagvlak nodig. Natuurlijk ben je bij een scale-up ook druk bezig met stakeholdermanagement met bijvoorbeeld het achterliggende private-equitybedrijf of de venturecapitalist. Maar over het algemeen geniet je meer vrijheid en maak je veel impact.”

Sectoren waar CFO’s graag heengaan

E-commerce blijft aantrekkelijk, net als fintech, weet Boet. Ook bedrijven die zich richten op schone energie zijn in trek. “Daar zie je een enorme groei in het aantal start-ups en scale-ups dat zich bezighoudt met sustainability en renewable energy. Executives en senior professionals vinden  het belangrijk vinden om actief te zijn in een organisatie die een duurzame bijdrage levert aan de samenleving of die maatschappelijk relevant is.”

Gevolgen van een overstap

“Als je 15 of 20 jaar bij een corporate hebt gezeten, dan weet je soms een concessie moet doen voor zo’n overstap. Maar het is vaak een ideële keuze of een keuze voor een persoonlijke uitdaging, en daarom zijn executives daar wel toe bereid. Daarnaast zijn er constructies waarbij bijvoorbeeld mede-eigenaarschap in het vooruitzicht wordt gesteld. En dat kan niet alleen op termijn lucratief zijn, het creëert ook een intensere betrokkenheid als je mede-eigenaar bent van de organisatie waarvoor je werkt.”