Grote verzekeraars in de min: Ai biedt kansen

Marktvolatiliteit, inflatie en stijgende schadeclaims spelen op.

De winstgevendheid van grote Nederlandse verzekeraars is in het afgelopen kalenderjaar aanzienlijk gedaald. Dat blijkt uit het rapport State of the Insurers van accountants- en adviesorganisatie  KPMG.

  • Ai biedt kansen voor verzekeraars
  • winstgevendheid verzekeraars daalt
  • meerdere oorzaken voor dalende winsten

Voor de studie nam het accountants- en adviesbureau de vijf grootste verzekeraars van ons land onder de loep: Achmea, ASR, Aegon, Athora en Nationale-Nederlanden. Alle vijf de verzekeraars zagen hun winsten afnemen. Het gaat bovendien om de grootste daling in vijf jaar tijd.

Oorzaken voor dalende winsten

De kosten voor de Nederlandse verzekeraars namen toe door verschillende factoren, zoals COVID-19, extreme weersomstandigheden, inflatie en stijgende rentetarieven. Schadeverzekeraars kregen te maken met meer claims als gevolg van een toename in verkeersongevallen en stormschade, terwijl zorgverzekeraars hogere claims hadden door het inhalen van uitgestelde zorg. In 2022 stegen de operationele kosten als gevolg van personeelskosten en investeringen in digitalisering. De winstgevendheid nam verder af door tegenvallende beleggingsresultaten en krimpende portefeuilles van levensverzekeringen.


De Vakgroep Pensioen- en Arbeidsrecht bij NBA opleidingen is speciaal in het leven geroepen om jou als (adviserend) openbaar accountant bij een kleiner of middelgroot accountantskantoor te voorzien van praktische kennis en ondersteuning op het gebied van pensioenen en arbeidsrecht. Laagdrempelig, praktisch en voordelig. Schrijf je nu in voor een lidmaatschap.


Inkomen uit investeringen

Al met al kwam het investeringsinkomen van de vijf verzekeraars in 2022 bij elkaar opgeteld uit op een verlies van een rond de 24 miljard euro. Bij deze inkomstenpost waren de cijfers bij Aegon het roodst (-8,8 miljard), gevolgd door Athora (-6,6 miljard), Achmea (-5,7 miljard), NN (-1,9 miljard) en ASR (-0,8 miljard). Hiermee heeft Athora zijn investeringsinkomen in één jaar tijd zien dalen met 953 procent, Aegon met 743 procent en Achmea met 491 procent, aldus de onderzoekers. Het gemiddelde investeringsinkomen daalde met 235 procent.

Financiële gezondheid

Wel zijn de verzekeraars financieel gezond. Athora uitgezonderd, maakten de verzekeraars ook allemaal winst. Zo was het nettoresultaat van Achmea 105 miljoen en dat van Nationale Nederlanden bijna 1,6 miljard euro. Om hun financiële gezondheid te handhaven, doen de verzekeraars er volgens de onderzoekers goed aan de komende tijd op zoek gaan naar oplossingen voor onder meer marktvolatiliteit, inflatie en stijgende schadeclaims.

Kansen op verzekeringsmarkt

KPMG ziet volop kansen voor de verzekeringsmarkt. Verzekeringsmaatschappijen kunnen proactief inspelen op opkomende ESG-regelgeving en duurzaamheidsrapportage integreren in hun activiteiten. Het omarmen van ESG-praktijken helpt niet alleen om te voldoen aan wettelijke vereisten, maar biedt ook kansen voor operationele efficiëntie en bedrijfsgroei.

Mogelijkheden Ai voor verzekeraars

Daarnaast spelen kunstmatige intelligentie (AI) en embedded insurance (de naadloze integratie van producten en diensten in de klantervaring) een cruciale rol in het versnellen van de digitale transformatie van de verzekeringssector. Verzekeraars kunnen AI-technologieën zoals ChatGPT inzetten om taken te automatiseren, nauwkeurigheid te verbeteren en klantinteracties te optimaliseren.

Ook kan AI een bijdrage leveren aan het verbeteren van de assetmix en investeringsbesluiten. De financiële impact van deze ontwikkelingen kan aanzienlijk zijn voor verzekeraars die dit soort tools implementeren. Het is wel belangrijk om potentiële risico’s en privacyproblemen bij de implementatie van AI aan te pakken.


The two day program ‘Psychology of Risk; How to enhance the quality of your decisions’ wil raise your awareness, sharpens your thinking and perception, and it hands you scientific models to understand our own behavior and manage risks (more) effectively. Register here now for the .


Gerelateerde artikelen