Grote regionale verschillen in innovatie

In een tijd van economische tegenwind is een innoverend bedrijfsleven cruciaal. Vernieuwing verbetert de concurrentiepositie, creëert werkgelegenheid en stimuleert daarmee de groei. De Nederlandse provincies laten op dit vlak flinke verschillen zien.

De provincies Noord-Brabant en Utrecht scoren respectievelijk eerste en tweede op de innovatie-index en Limburg volgt als derde. Opvallend is dat Zuid-Holland, ondanks een redelijk goed innovatieklimaat achterblijft. Dit blijkt uit het regiokwartaalbericht van ING Economisch Bureau.

Innovatie-uitgaven belangrijk voor Zuidelijk zwaartepunt
Het grote innovatiebudget van industriële bedrijven jaagt de vernieuwing in de zuidelijke provincies aan. In het gebied rond Eindhoven zijn vier van de tien grootste Nederlandse investeerders in research & development gevestigd. Dit neemt ook het aanverwante bedrijfsleven op sleeptouw en vertaald zich in een landelijke koppositie voor de regio.  

Utrecht bewijst dat er meer is dan technologische productvernieuwing
Dat ook een sterke dienstenregio goed kan scoren op innovatiegebied bewijst Utrecht. De provincie scoort op verschillende fronten flink bovengemiddeld. Met een dynamisch bedrijfsleven en veel bedrijven die bezig zijn met slimmer werken eindigt de provincie als tweede op de innovatie-index.

Breder innovatie draagvlak nodig voor achterblijver Zuid-Holland
Randstadprovincie Zuid-Holland is opvallend genoeg hekkensluiter op de innovatie-index. Hoewel de provincie een redelijk goed innovatieklimaat heeft en beschikt over innovatieve centra als Leiden, het Westland en Delft, blijft de score toch achter. Dit is vooral te wijten aan het in verhouding tot andere provincies lage aandeel innovatieve bedrijven. Het ontbreekt de provincie niet aan goede voorbeelden, maar voor een hogere score is een breder draagvlak in het bedrijfsleven noodzakelijk. Innovatie is in Zuid-Holland dan ook terecht tot speerpunt benoemd.

Bron: ING Economisch Bureau

 

Gerelateerde artikelen