Grote goede doelen winnen terrein op kleinere organisaties

Het aandeel van zes grotere goede doelen fondsen in de totale inkomsten van goede doelen in Nederland nam in 2012 toe tot bijna 47%. De zes zijn: Leger des Heils, Artsen zonder grenzen, Cordaid, Oxfam Novib, Natuurmonumenten en KWF kankerbestrijding. Gezamenlijk ontvingen zij ruim 1 miljard.

Het Leger des Heils is met 331,2 miljoen euro aan inkomsten de grootste speler. Het inkomen van dit fonds steeg met 21 miljoen (+ 6,8%) ten opzichte van 2011. De totale opbrengst voor goede doelen organisaties nam in 2012 toe tot 2,26 miljard euro, ruim 100 miljoen meer dan in 2011. Dit blijkt uit een onderzoek onder 93 goede doelen organisaties door Mazars Accountants en Belastingadviseurs in samenwerking met VFI , de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen.

De stijging over het geheel is vooral toe te schrijven aan een groter aantal subsidies met name voor de grote  internationale hulporganisaties, zoals Oxfam Novib en Cordaid. De zes grootste fondsen ontvingen in 2012 80 miljoen subsidie, aldus Mazars.

Tanja Haremaker , registeraccountant en uitvoerder van het onderzoek bij Mazars: “Dat zijn veelbelovende geluiden voor de goede doelensector. Ik verwacht echter wel dat 2013 een daling laat zien als gevolg van de economische crisis. Het effect daarvan zal dan pas merkbaar zijn. Daarnaast liggen goede doelen onder een vergrootglas in de media. Transparantie over de aanwending van geld wordt steeds belangrijker. Dat heeft ongetwijfeld zijn weerslag op de inkomsten van grotere organisaties. Tegelijkertijd liggen er kansen voor kleinere initiatieven en lokale goede doelen die duidelijk kunnen maken wat zij bereiken met het geld van de donateur. De verwachting is dat donateurs daar de komende jaren eerder aan zullen schenken.”

Minder nalatenschappen
Goede doelen organisaties zagen in 2012 een kleine daling in hun eigen fondsenwerving. De inkomsten uit donaties en giften namen iets toe (+11 miljoen), daarentegen ontvingen de fondsen minder geld uit nalatenschappen (-13 miljoen). In totaal gaven de fondsen, zo becijfert Mazars 3,4 miljoen meer uit aan fondsenwerving. Voor elke euro die wordt binnengehaald maakten fondsen 16 eurocenten aan kosten. De hondenbescherming was in 2012 het fonds met de grootste toename in inkomsten. Het fonds zag dankzij een grote nalatenschap haar  inkomsten stijgen met 238%. Voorzichtig met geld

Van de extra inkomsten uit 2012 reserveerde fondsen bijna 63 miljoen in bestemmingsfondsen en continuïteitsreserve. Om niet te veel afhankelijk te  zijn van fluctuaties op de aandelenmarkt zetten veel fondsen waardepapieren om in liquiditeiten.

Bron: Mazars

Gerelateerde artikelen