Grote concerns profiteren het meest van overheidssteun

Nederland veruit koploper in het verlenen van staatsteun in Europa.

Van alle grote concerns in Europa hebben de Nederlandse corporates (banken niet meegerekend) vorig jaar veruit het meest geprofiteerd van staatssubsidies, zoals leningen onder staatsgarantie en de werkloosheidsregeling NOW. Verliezen bleven hierdoor beperkt en kasreserves namen fors toe.

Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

Johan Geeroms, Risk Director van Euler Hermes Nederland: “Nederlandse corporates verloren vorig jaar 11 miljard aan toegevoegde waarde en daar stond 20 miljard overheidssteun tegenover. Oftewel ze hebben bijna 2 keer zoveel aan overheidssteun gekregen dan er aan toegevoegde waarde verloren is gegaan. Daarmee is Nederland in de EU veruit koploper. Nummer 2 op de lijst is België. Daarna komt het Verenigd Koninkrijk. ”

“Massa-ontslagen voorkomen”
Hoe moeten we deze uitkomst zien? Geeroms: “De overheid zit niet te wachten op massa-ontslagen bij de grote corporates. Ook dan krijgt de belastingbetaler de rekening gepresenteerd. Door in de moeilijke coronaperiode ruimhartig steun toe te kennen, zorgt de overheid ervoor dat de bedrijven weer snel kunnen opveren als de economie straks herstelt en weer de ruimte krijgt. Per saldo is dat slimmer. Als je kijkt naar de krimp in de eurozone dan onderscheidt Nederland zicht positief. Voor een deel is dat te danken aan de overheidssteun, maar ook aan de Nederlandse economie die zich heel goed heeft weten aan te passen aan de omstandigheden.”

“Economie op gang brengen”
De onderzoekers van Euler Hermes hebben ook gekeken in welke landen de corporates het meest gebruik gemaakt hebben van gunstige garantieleningen van de overheid. Hier staan de grote concerns van Frankrijk bovenaan, gevolgd door Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Geeroms: “Corporates gebruiken deze garantieleningen om hun buffers te versterken. Puur om klappen om te vangen. Ook zullen ze het geld gebruiken om schulden af te lossen en voor het betalen van uitgestelde belastingen. Verder hebben ze het extra kasgeld nodig om hun werkkapitaal te versterken. Zo is er in de herstelfase extra geld nodig om de voorraad weer op te bouwen. Extra kasgeld is ook nodig omdat wij verwachten dat facturen later worden betaald. De betalingsdiscipline zal in de herstelfase wat verzwakken.” Kijkend naar de toekomst is het volgens Geeroms zaak dat het vertrouwen terugkeert en dat er weer geïnvesteerd gaat worden. “Dat is essentieel om de economie weer op gang te brengen.”

Gerelateerde artikelen