Grote bedrijven rekken betaling op tot wel 90 dagen

Werken aan werkkapitaal (1)
Behalve de overheid moeten ook grote bedrijven in Nederland weer binnen 30 dagen gaan betalen. Die noodkreet ontving Intrum Justitia van een overstelpend aantal MKB-ondernemers naar aanleiding van het vorige week gepubliceerde onderzoek naar de positieve effecten van op tijd betalen voor de Nederlandse economie.

Als gevolg van de kredietcrisis rekken grote ondernemingen steeds vaker de betaaltermijn eenzijdig op tot wel 90 dagen. Twee maanden later dan de gangbare norm. Ze gebruiken leveranciers in feite als ‘goedkope’ bank, daarbij gebruikmakend van de machtspositie als grote afnemer. Eén MKB-ondernemer meldde bijvoorbeeld: “Ik betaal jaarlijks 25.000 euro aan rente omdat overheden en grote bedrijven de financiële afspraken niet nakomen.”

Kleine bedrijven durven grote opdrachtgevers vaak niet aan te spreken op betalingsachterstanden uit angst de klant kwijt te raken. Een op de zes MKB-bedrijven heeft acute problemen met de liquiditeit.

Op tijd betalen geeft ruimte voor investeringen
Voor MKB-bedrijven kunnen te late betalingen door overheid en andere vaak grote bedrijven de doodsteek zijn. Marcel van Es, algemeen directeur van Intrum Justitia zegt hierover: ”Grote bedrijven hebben natuurlijk meer moeite met hun financiering tijdens deze kredietcrisis, maar zijn wel degelijk in staat op tijd te betalen. Zij stellen betaling uit voor het rentevoordeel. Dat heeft een dramatisch effect op de economie.”

Intrum Justitia wil graag opkomen voor MKB-bedrijven. Op tijd betaald worden, stelt MKB-ers in staat te groeien en te investeren. Voor bedrijven die krap bij kas zitten kan tijdige betaling een faillissement voorkomen. Van Es: “Het moet en kan anders in Nederland. Op tijd betalen moet de norm worden. Het kabinet kan het goede voorbeeld geven door alle overheidsbetalingen binnen uiterlijk 30 dagen te doen. Daarmee is de toon gezet en start het positieve patroon van tijdige betalingen, waardoor onze economie een flinke oppepper krijgt.”

De oproep van Intrum Justitia om van op tijd betalen de norm te maken in Nederland heeft veel bijval gekregen. Het bedrijf ontving tientallen steunbetuigingen. VVD-kamerlid Ton Elias stelde er vragen over aan het kabinet, MKB Nederland liet zich er positief over uit en de Provincie Limburg geeft het goede voorbeeld door als eerste overheidsorganisatie aan te kondigen voortaan zelfs binnen twee weken te betalen om zo de economie te ondersteunen.

Indien de gehele overheid voortaan binnen 30 dagen betaalt komt er direct een impuls in de kassa van het bedrijfsleven van 1,5 miljard euro; als alle bedrijven dat doen gaat het zelfs om 15 miljard euro. Ruim 60% van de bedrijven zou hierdoor ook minder afhankelijk worden van banken en bereid zijn meer te investeren, zo bleek vorige week uit onderzoek van Intrum Justitia.

Gerelateerde artikelen