Grote bedrijven misbruiken positie bij betaling rekening

Nederlandse bedrijven betalen hun facturen steeds later; gemiddeld na 60 dagen. Dat is vijf dagen later dan een half jaar geleden. Volgens negen op de tien credit managers (90%) misbruiken vooral grote organisaties hun positie door betalingen eenzijdig uit te stellen.

Ze merken dat hun klanten steeds meer de betalingstermijnen oprekken (83%) of zelf de termijnen bepalen (78%). Dit blijkt uit de zevende Credit Management Trendmeter van OnGuard, een onafhankelijk periodiek onderzoek onder een representatieve groep van 103 credit managers in Nederland.

“Doordat bedrijven betalingen steeds verder uitstellen, houden ze de kredietcrisis alleen maar in stand,” zegt ruim de helft (60%). Volgens 90% van de credit managers gaat dit met name ten koste van het MKB. “Zij hebben immers minder geld om de tijd dat rekeningen open staan, te overbruggen,” zegt Edwin Merk, Sales Director bij OnGuard. “MKB’ers dienen zich daarom minder bescheiden op te stellen, vooral als het om de grote klanten gaat.”

Met het oog op de financiële crisis hebben veel credit managers maatregelen getroffen om facturen toch op tijd te kunnen innen. Ruim negen van de tien credit managers (93%) test momenteel de kredietwaardigheid van hun (toekomstige) klanten.

Als dat negatieve informatie oplevert, is dat voor bijna een op de vijf credit managers (17%) reden om een opdracht niet door te laten gaan. Ruim de helft (56%) verscherpt in dergelijke gevallen de betalingsvoorwaarden en een op de vijf (20%) past het bewakingsbeleid aan. “Deze maatregelen blijken effectief: ondanks de recessie is het aantal oninbare vorderingen niet gestegen,” zegt Merk. “Het aandeel credit managers dat een incassobureau inschakelt is zelfs iets gedaald, vergeleken met een half jaar geleden. Een goed en stringent credit management loont dus, zeker nu.”

De meest genoemde maatregelen die credit managers nemen:
– stringenter bewaken (89%)
– meer persoonlijk contact met klanten (87%)
– strenger toezien op betalingsvoorwaarden (80%)
– meer overleg met de salesafdeling (78%)
– vaker de kredietwaardigheid van klanten toetsen (68%)

Ruim de helft (53%) van de credit managers zegt te merken dat rekeningen, vergeleken met een half jaar geleden, langer blijven liggen. Een jaar geleden, voordat de kredietcrisis in Nederland grote vormen aannam, was dit nog maar 29%. Het onderzoek laat zien dat het vooral de van oudsher slechte betalers zijn, die hun facturen nog later betalen. Een overgrote meerderheid (72%) verwacht dat de betalingsmoraal de komende tijd zal verslechteren. Vóór de kredietcrisis lag dit op 52%.

De meest genoemde oorzaken van te laat betalen zijn gerelateerd aan de economische situatie: ‘andere betalingstermijnen bij klanten’ (62%), ‘slechte liquiditeit’ (61%) en ‘de kredietcrisis’ (47%).

Gerelateerde artikelen