Grootste pensioenverlaging aller tijden in 2013

In totaal moeten 68 pensioenfondsen in 2013 een pensioenverlaging doorvoeren, meldt de Pensioenfederatie, waardoor enkele miljoenen werknemers en gepensioneerden worden geraakt. De verlagingen variëren tussen 0,5 en 7 procent en komen voor de deelnemers van deze fondsen gemiddeld uit op 1,9 procent, zo heeft toezichthouder DNB eerder bekend gemaakt.

De eventuele verlagingen van 37 pensioenfondsen in 2014 worden door DNB voorlopig geraamd op gemiddeld 1,7 procent. De pensioenfondsen die de pensioenen en pensioenopbouw moeten verlagen informeren zelf hun deelnemers en gepensioneerden. Uiterlijk op 1 maart aanstaande moet iedereen door het eigen fonds individueel zijn geïnformeerd over de verlagingen die dit jaar plaatsvinden.

Nog niet compleet
De Pensioenfederatie heeft het overzicht samengesteld op basis van informatie die de fondsen zelf hebben aangeleverd. Uitgangspunt van de fondsen is dat zij eerst zelf de eigen deelnemers willen informeren alvorens de gegevens beschikbaar te stellen voor een openbare lijst. Een aantal pensioenfondsen is daar nog mee bezig. De Pensioenfederatie respecteert dit uitgangspunt. Dit betekent dat het overzicht nog niet compleet is. De Pensioenfederatie zal de komende tijd het overzicht blijven actualiseren.

Ruim 80 procent pensioenfondsen verlaagt niet
Meer dan 80 procent van de 415 Nederlandse pensioenfondsen hoeft geen verlaging door te voeren. Dit betekent niet per se dat hun deelnemers en gepensioneerden niet worden geraakt. Een deel van deze fondsen heeft de pensioenen in de afgelopen jaren niet laten meestijgen met de loon- of prijsontwikkeling en zal dat ook in 2013 niet kunnen doen.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel gepensioneerden en werknemers met een verlaging van hun pensioen(opbouw) te maken krijgen. De pensioensector realiseert zich terdege de grote impact hiervan. Andere maatregelen om de financiële situatie van pensioenfondsen te verbeteren, zijn daar waar mogelijk al eerder genomen maar hebben onvoldoende effect gesorteerd.

Bron: De Pensioenfederatie

Gerelateerde artikelen