Grootste frustratie financieel professional: achter collega’s aanjagen

Financieel professional ziet er tegenop de rol van politieagent te moeten innemen.

Wat is de grootste frustratie is van financieel professionals? Achter collega’s aan moeten zitten die hun acties niet tijdig uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Medius, leverancier van software voor uitgavenbeheer.

Wanneer het eind van de maand nadert, moeten financieel professsionals vaak de rol van politieagent innemen. Het is aan financieel medewerkers om te achterhalen waarom facturen nog openstaan en de desbetreffende personen te herinneren aan het goedkeuren van de factuur. Voor 41 procent van de financieel professionals is dat de grootste frustatie, blijkt uit onderzoek onder 500 professionals die uitvoerend, (mede)beslissend en/of eindverantwoordelijk zijn op het werkgebied financiën. Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Medius.

Op een gedeelde tweede plek volgen als grote frustraties de inefficiënte processen en menselijke fouten, beide met 33 procent.

Bijna een derde (32%) van de financieel professionals geeft aan dat het in de huidige financiële software ingewikkeld is om unieke afspraken per leverancier vast te leggen. Een kwart van de professionals geeft aan dat de coronapandemie hun bedrijf extra heeft doen inzien dat de systemen lastig met flexibele betaaltermijnen om kunnen gaan. Voor een kwart (23%) blijft het op tijd betalen van facturen de grootste uitdaging voor zijn organisatie.

 

 

Gerelateerde artikelen