Grootste deel royalty’s bedrijven naar Bermuda

De miljarden aan royalty's die door internationale bedrijven naar Nederland worden gehaald, gaan meestal naar dit belastingparadijs.

Het gaat om 60 procent van de licentiebetalingen aan een in Nederland gevestigde brievenbusfirma, aldus het Centraal Planbureau (CPB). De doorvoerroute naar Bermuda zal vanaf 2021 door een voorwaardelijke bronbelasting worden afgesloten.
Andere geldstromen – rentes en dividenden – gaan vaak naar zogeheten doorsluislanden als Ierland, Luxemburg en Zwitserland. Uit deze landen komt ook het nodige geld naar Nederland. Die stromen worden niet door de bronbelasting gestopt. Die belasting geldt alleen voor landen waar het tarief voor winstbelasting onder de 9 procent is. In landen als Ierland, Zwitserland en Luxemburg is de winstbelasting hoger.

Afhankelijk maken van effectieve belasting

Het CPB stelt voor om de bronbelasting afhankelijk te maken van de effectieve belasting die in de praktijk in het bestemmingsland betaald wordt. Belastingmaatregelen zijn daarnaast effectiever als ze internationaal worden afgestemd, benadrukt het planbureau.
Als Nederland als enige maatregelen neemt, kiezen belastingontwijkende multinationals voor een andere route, verwacht het CPB. Het feitelijk belasten van deze partijen kan daarom volgens het planbureau juridisch en politiek lastig zijn.