Groot schoonmaakbedrijf Amsterdam verdacht van fraude

De directie Opsporing van de Inspectie SZW en de FIOD hebben op donderdag 16 januari verschillende bedrijfspanden en woningen doorzocht in en rond Amsterdam. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket, naar uitkeringsfraude, fiscale fraude, en valsheid in geschrifte door een schoonmaakbedrijf en onderaannemers.

De actie is voortgekomen uit een melding van het Schoonmaak Interventieteam Noord-Holland (SIT NH). Dit team heeft eerder administratief onderzoek gedaan naar een groot schoonmaakbedrijf en onderaannemers.

Nader onderzoek van de directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft geresulteerd in de verdenking dat er meerdere strafbare feiten, zoals witwassen, uitkeringsfraude, fiscale fraude en valsheid in geschrifte zijn gepleegd. Aanleiding voor de Inspectie om samen met de FIOD deze actie te ondernemen. De totale omvang van de fraude zal nog in kaart gebracht moeten worden.

Sinds 2009 zijn meerdere Schoonmaak Interventieteams actief. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV en gemeenten. De teams zijn opgericht met als doel het gezamenlijk bestrijden van misstanden in de schoonmaakbranche op het gebied van ondermeer, arbeidsuitbuiting, belastingfraude, arbeidsmarktfraude, premiefraude en uitkeringsfraude. Bij het aantreffen van ernstige misstanden wordt binnen het SIT samengewerkt met het OM, FIOD en de directie Opsporing van Inspectie SZW.

Bron: Ministerie van SZW

Gerelateerde artikelen