Groot pakket tegen koopkrachtverlies

IMF akkoord met 1,4 miljard dollar aan noodhulp voor Oekraïne
Inkomstenbelasting omlaag, hogere belasting voor bedrijven en vermogenden.

Het kabinet gaat 14 tot 15 miljard euro steken in lastenverlichting voor burgers om de pijn van de hoge prijzen enigszins te verzachten, zeggen Haagse ingewijden. Dit kan wel pas officieel vanaf volgend jaar; het kabinet keek nog of ook voor dit najaar wat mogelijk was, maar dat kan niet vanwege de uitvoeringsproblemen. Het gaat volgend jaar vooral om lastenverlichting, die voor een flink deel wordt betaald door bedrijven en vermogenden.

Zo gaat de inkomstenbelasting omlaag, terwijl bedrijven en vermogenden juist meer belasting moeten gaan betalen. Er komt ook een hogere mijnbouwheffing voor energiebedrijven. Daarnaast gaat het minimumloon met een stijging van 10 procent in één keer veel sneller omhoog dan gedacht:, zeggen betrokkenen. Ook uitkeringen zullen daardoor flink stijgen, omdat ze aan het minimumloon zijn gekoppeld. In het coalitieakkoord was afgesproken om het minimumloon in drie stappen van 2,5 procent te verhogen.

Het kabinet wil verder de verlaging van de brandstofaccijnzen ook volgend jaar nog zes maanden in stand houden, de verlaging van de belasting op energie wordt ook doorgezet. Daarnaast gaat de huurtoeslag omhoog.

Het pakket zal zeker twee keer zoveel kosten als de 7 miljard euro die het kabinet tot nu toe uittrok om mensen te helpen nu het dagelijks leven steeds duurder wordt. Het CPB schetste eerder deze maand een alarmerend beeld: de koopkracht gaat gemiddeld met bijna 7 procent achteruit. Bijna iedereen zal de inflatie hard in de portemonnee voelen, en de verwachting is dat meer mensen in armoede belanden.

Al eerder kondigde het kabinet daarom aan te willen komen tot een mix van incidentele en structurele maatregelen. De coalitiepartijen waren het er snel over eens dat het een groot pakket moest worden, wel was er naar verluidt veel politieke discussie over waar het geld vandaan moet komen om het pakket te betalen. Ook is veel gesproken over welke groepen precies op welke manier gesteund moeten worden.

De top van het kabinet en de coalitie zijn woensdagochtend even voor 5.30 uur tot een akkoord gekomen over de begroting voor volgend jaar én het omvangrijke koopkrachtpakket voor volgend jaar. Aan het akkoord ging een “intensief” marathonoverleg vooraf die voor de fractievoorzitters meer dan veertien uur duurde en voor de top van het kabinet ruim elf uur. Volgens premier Rutte waren de vraagstukken die voorlagen “heel omvangrijk”, en waren de gesprekken daardoor “heel complex”. De marathonsessie was volgens hem dan ook noodzakelijk. 

De precieze inhoud van de plannen wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. 

Gerelateerde artikelen