Groene subsidie VS lokt investeringen weg uit Nederland

Voor kunstmestfabrikant Yara is verhuizen naar de VS aantrekkelijk.

Subsidies in andere landen maken het voor de Noorse kunstmestproducent Yara lastig om zijn Zeeuwse productievestiging te verduurzamen. Zo maken de honderden miljarden dollars van de Inflation Reduction Act waarmee de Amerikaanse president Joe Biden de industrie in de Verenigde Staten wil helpen vergroenen het gemakkelijker om daar een sluitend verdienmodel te presenteren voor groene investeringen.

“Die Inflation Reduction Act maakt het zeer aantrekkelijk om richting andere landen te gaan”, zei algemeen directeur Michael Schlaug van Yara Nederland op het Havencongres Rotterdam. Tijdens een panelgesprek zei hij ook dat Nederland voor Yara het “lastigste investeringsland” is binnen het concern, dat wereldwijd 28 productielocaties heeft.

Investeren in West-Europa niet meer verstandig

“Het is lang niet meer verstandig om nieuwe meststoffenproductie in West-Europa te plaatsen. Je krijgt dan moeite te concurreren op prijs met meststoffen van elders”, zei hij. Tegelijkertijd behoort Yara Sluiskil volgens Schlaug tot de efficiëntste productiecomplexen voor meststof ter wereld.

Het Zeeuwse Yara Sluiskil, dat veel aardgas verbruikt, zit bij de twintig grootste uitstoters van broeikasgassen in Nederland maar wil fors verduurzamen om aan klimaatdoelen te voldoen. Daarbij mikt het bedrijf in Zeeuws-Vlaanderen tot 2030 vooral op de vernieuwing en aanpassing van zijn installaties en het afvangen en opslaan van CO2. Na 2030 hoopt het bedrijf ook gebruik te maken van volledig groene waterstof.

Meer doen om risico’s af te dekken

De overheid, die de grootste industriële vervuilers “maatwerk” wil aanbieden om obstakels weg te nemen voor verduurzaming, zou volgens Schlaug ook meer kunnen doen door bepaalde risico’s af te dekken rond groene investeringen. Hij wees erop dat Yara in Nederland vorig jaar niet winstgevend was, terwijl het concern als geheel door sterk gestegen kunstmestprijzen de winst juist fors wist te verhogen. Yara kampte in Nederland onder andere met de sterk gestegen gasprijzen waardoor de productie werd afgeschroefd.

(ANP)