Groen licht voor Zweedse overheidsgarantie Saab

De Europese Commissie verleent haar toestemming voor de Zweedse staatssteun bij de overname van Saab door het Nederlandse Spyker Cars. Saab Automobile AB wil 400 miljoen euro lenen en krijgt nu toegang tot een lening van de Europese Investeringsbank (EIB).

In een officiële verklaring uit Brussel geeft Neelie Kroes, Eurocommissaris voor Mededinging, aan dat “de overheidsgarantie zal bijdragen aan de uitvoering van het businessplan van Saab zonder dat dit tot buitensportige concurrentieverstoringen leidt.”

Saab zal de EIB-lening aanwenden voor een investeringsproject ten belope van 1 miljard euro dat onder andere betrekking heeft op brandstofrendement en op de veiligheid van auto’s. Voor de Zweedse garantie betaalt Saab een premie van 12,48 % per jaar. Mede daardoor is de garantie verenigbaar met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU, dat de mogelijkheid biedt om steun te verlenen ‘om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen’. 

Gerelateerde artikelen