‘Groeifonds moet blijven als technologisch trekpaard’

Bedrijven zijn bang voor Europese achterstand in AI en biotechnologie.

Nederland moet vasthouden aan de doelstelling dat drie procent van het bbp wordt gereserveerd voor onderzoek en innovatie. Het Nationale Groeifonds moet beschikbaar blijven voor technologie en wetenschap en nieuwe kennis en innovaties moeten beter worden omgezet naar commerciële producten en diensten.

  • ruimte voor verbetering in energietransitie
  • vasthouden aan ‘3-procentsregeling’

Daarvoor pleiten verschillende organisaties uit het onderzoeks- en innovatieveld verenigd in de Kenniscoalitie, waar ook VNO-NCW bij aangesloten is. De organisaties pleiten hiervoor om van alle grote maatschappelijke transities een succes te maken.

Fors meer overheidsinvesteringen

De afgelopen jaren heeft het kabinet fors meer geïnvesteerd in onderzoek en innovatie, wat volgens de pleitbezorgers nodig blijft. De internationale technologierace gaat zo hard, dat Europa op achterstand dreigt te raken wat betreft de ontwikkeling van belangrijke sleuteltechnologieën als AI en biotechnologie. [artikel gaat verder na volgende alinea]


Lees ook:


Europees beleid moet ambiteuzer

Om op bepaalde technologieterreinen een been bij te trekken én om voorop te blijven lopen in technologieën als ‘quantum’ en ‘cleantech’, is het belangrijk dat een volgend kabinet vasthoudt aan het ingezette groeipad naar R&D-investeringen. Meer ambitieus Europees onderzoeks- en innovatiebeleid is nodig, inclusief actieve deelname aan EU strategisch industriebeleid.

Ruimte voor verbetering

Op het gebied van de energietransitie en digitalisering ligt er in ons land nog ruimte voor verbetering. In Nederland wordt volgens de betrokken organisaties kennis van wereldklasse ontwikkeld, maar die wordt onvoldoende omgezet in bedrijvigheid. Daardoor gaan buitenlandse partijen ermee aan de haal gaan.


Daan Commandeur is partner manager. Bent u geïnteresseerd in een toelichting op de mogelijkheden voor het plaatsen van relevante content voor hoger financieel management en CFO’s? Of wilt u partner worden op een van onze evenementen? Bel of mail hij neemt graag de tijd voor je:  0628068433 of daancommandeur@sijthoffmedia.nl


 

Gerelateerde artikelen