Groei van aantal vrouwen in kader- en hogere banen stagneert

De groei van het aantal vrouwen in kader- en hogere banen stagneert de komende jaren in Europa, hoewel het aantal vrouwen op topposities doorzet. De komende 10 jaar blijft het aantal vrouwen op kader en hogere posities steken rond de 37% van de totale arbeidspopulatie. Dat blijkt uit When Women Thrive, het jaarlijkse onderzoek van Mercer naar arbeidsmarktparticipatie, talentbehoud en promotie onder vrouwen in Europa.

Ook op dit moment bekleedt 37% van de vrouwen professionele en hogere functies. Als Europese bedrijven dezelfde vaart erin houden , stijgt het aantal vrouwen op topposities van 21% in 2015, naar 33% in 2025. Dat komt vooral door een actieve focus op het aannemen van vrouwen op topposities. Mandy Schreuder, Principal Diversity & Inclusion bij Mercer: ‘Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, heeft quota ingesteld voor het aantal vrouwen in de boardroom. Dit heeft logischerwijs een grote invloed op het aantal vrouwen in hogere functies. De stijging verbloemt echter wel een onderliggend probleem: als die vrouwen vertrekken, is er geen natuurlijk aanwas van nieuw talent. Dat is een reële bedreiging van de geboekte voortgang.

Werven voor de top gaat redelijk, doorstroom van onderaf kan beter

Die dreiging wordt zichtbaar als deze wordt afgezet tegen de vergrijzing. Het onderzoeksrapport waarschuwt expliciet voor de groter wordende kans dat vrouwen hun baan opzeggen om mantelzorg te verlenen voor ouderen in hun omgeving. Schreuder: ‘In Europa ligt het gevaar op de loer dat er onvoldoende talent wordt ontwikkeld om de economische groei te realiseren die zo hard nodig is.’

Het geschetste probleem beperkt zich niet tot Europa. In de VS en Canada ligt het aantal vrouwen op subtop momenteel op 39%. In 2025 zal dat met 1% stijgen. Bij topposities stijgt het aantal vrouwen van 22% op dit moment, naar 36% in 2025. ‘Op het eerste gezicht zetten Europa en de VS grote stappen in de goede richting. Het is echter een kwetsbaar resultaat. Bedrijven moeten zich niet alleen inspannen voor het aantal vrouwen op topposities, maar ook veel meer op het creëren van een talent-pijplijn die begint op een lager niveau in de organisatie. Zo kunnen vrouwen doorstromen van onderaf en voorkom je stagnatie’, aldus Schreuder’.

Ondersteunende programma’s belangrijk

Een van de succesfactoren voor een geslaagd diversiteitsbeleid is de betrokkenheid van het topmanagement. Zij moeten gericht zijn op diversiteit maar ook op  speciale ontwikkelingsprogramma’s voor vrouwen. Uit het rapport blijkt dat bij Europese bedrijven 57% van de ondervraagden op senior management niveau en 37% van alle mannelijke respondenten actief bezig zijn met diversiteit en aanverwante activiteiten.

• When Women Thrive

Gerelateerde artikelen