Groei Nederlandse economie valt stil

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal opnieuw niet gegroeid. Ten opzichte van het tweede kwartaal was de groei nul komma nul procent, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het tweede kwartaal was er ook al een nulgroei. Daarmee ontsnapt Nederland vooralsnog aan een recessie.

In totaal groeide de economie met 1,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groei is behaald met een werkdag meer dan in het derde kwartaal van 2007.

De economische groei is in het derde kwartaal van 2008 nauwelijks meer dan de helft van die in het eerste halfjaar van 2008 en daarmee de laagste sinds begin 2005. De bestedingen van consumenten maar vooral de investeringen namen minder snel toe. Ook de uitvoer van Nederlands product groeit veel langzamer. De groeivertraging deed zich in vrijwel het gehele bedrijfsleven voor.

Er waren ruim 110.000 banen meer dan een jaar geleden. Dit is een stijging van 1,4 procent. Deze stijging is duidelijk minder dan in de afgelopen twee jaar.

 

Investeringen
De investeringen waren in het derde kwartaal van dit jaar 3,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Deze toename is aanzienlijk minder dan in de eerste helft van 2008 toen de investeringsgroei nog 8,5 procent bedroeg. De groei van de investeringen in bedrijfsgebouwen, woningen, GWW-werken en computers liep sterk terug.  

 

Productie
Zowel de goederenproducenten als de commerciële dienstverleners laten in het derde kwartaal een veel lagere productiegroei zien dan in de voorgaande kwartalen. In de industrie is de groei vrijwel verdwenen. In de horeca was de productie voor het tweede kwartaal op rij flink lager.

De aardgasproductie was nog wel hoger, mede doordat er minder gas werd ingevoerd. Ook de bouwproductie nam opnieuw flink toe. De enige bedrijfstakken met hogere productiegroei dan in de voorgaande twee kwartalen waren echter de landbouw en de zorg.

Gerelateerde artikelen