Groei ernstige arbeidsongevallen

In een jaar bijna 200 extra ernstige arbeidsongevallen, totaal bijna 4.500.

Het aantal meldingen over ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2019 ontving de Inspectie SZW 4.474 meldingen van arbeidsongevallen. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 4 procent.

Afgezet tegen 2015 ging het aantal meldingen met een kwart omhoog. Volgens de Inspectie SZW kan de toename voor een belangrijk deel verklaard worden door de aanhoudende hoogconjunctuur en groeiende werkgelegenheid.

De meeste ernstige ongelukken vinden relatief gezien op de bouwplaats plaats. Hier hadden gemiddeld 116 werknemers op 100.000 banen mee te maken. Verder waren de problemen relatief groot bij de sectoren afvalbeheer, inclusief waterleidingbedrijven, in de landbouw, bosbouw en visserij, de industrie en bij de sector vervoer en opslag. De genoemde sectoren staan de laatste jaren steevast in de top vijf.

Verder ontving de Inspectie SZW vorig jaar 7481 klachten en signalen. Dit is minder dan in 2016 en 2018, maar meer dan in 2017. Naar krap een derde van deze meldingen werd een onderzoek gestart. Extra aandacht van de inspecteurs ging vorig jaar uit naar de aanpak van uitbuiting van arbeidskrachten.

De Inspectie SZW had vorig jaar ook meer middelen ter beschikking. In het regeerakkoord werd eerder al 50 miljoen euro extra beloofd aan de instantie. Daar kwam eind 2018 nog eens 500.000 euro bij voor de aanpak van arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie. De komende jaren verwacht de Inspectie SZW zelf nog meer inspecteurs en rechercheurs te werven.

[training_advertorial]

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen