Groei en hoge werkdruk vormen grootste uitdagingen voor financiële afdeling

De rol van de financiële afdeling binnen bedrijven wordt steeds groter en dat heeft invloed op de uitdagingen van de financieel verantwoordelijken.
Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren.
Uitdagingen op de financiële afdeling
Efficiënt werken en groei (40%) zijn de belangrijkste uitdagingen voor de financiële afdeling, gevolgd door het managen van de werkdruk (38%). 
Financieel leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor een duurzame financiële groeistrategie die van extra belang is nu de economie aantrekt. Bij de strategische planning moeten ze dan ook rekening houden met uitdagingen, zorgen voor de juiste middelen en het geschikte personeel. De uitdagingen variëren dus van talentmanagement tot accountingprocessen en rapportering.
Vier op de tien financieel verantwoordelijken beschouwen het afleveren van efficiëntie en groei als de grootste uitdaging voor hun afdeling, gevolgd door het managen van de werklast/werkdruk (38%). Ook talentmanagement staat hoog op de agenda met 27 procent die een uitdaging ziet in het aantrekken van gekwalificeerd financieel talent en 24 procent in het behoud van financiële medewerkers. 
Ook over meer technische zaken zijn de CFO’s en financieel directeuren bezorgd. Zo is volgens één op vijf het ontwikkelen en implementeren van initiatieven rond audit, risk en compliance de grootste uitdaging van de financiële afdeling, gevolgd door financiële rapportering (16%) en accountingprocessen (11%).
Wat is in het algemeen de grootste uitdaging waar uw financiële afdeling mee te kampen heeft?
 
Bron: onafhankelijke onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren – meerdere antwoorden toegestaan
Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland licht toe: “Als bedrijven hun concurrentiepositie willen versterken in deze competitieve markt, dan is het cruciaal om in te spelen op sectortrends, het juiste talent aan te trekken, te behouden én te managen, en de nodige groei-initiatieven te starten. Om dat allemaal te combineren, is een doordachte strategie met duidelijke doelstellingen, prioriteiten en actiepunten van groot belang. Toenemende werkdruk is een bekend probleem en ook werknemers op de financiële afdeling kunnen veel werkdruk ervaren en zich overbelast voelen. Dit kan leiden tot stress, burnouts en zelfs de beslissing om het bedrijf te verlaten. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden tijdig ingrijpen door taken te herverdelen of door extra medewerkers – al dan niet tijdelijk – in te zetten om de nodige ondersteuning te bieden.”
Samenwerking met andere afdelingen
Omdat de financiële afdeling een steeds centralere positie binnen het bedrijf heeft ingenomen, moet er intensief worden samengewerkt met andere afdelingen om de besluitvorming en strategieontwikkeling te ondersteunen. Het werken met collega’s van andere afdelingen brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee.
Het stressbeheer als gevolg van veranderingen binnen het bedrijf wordt door 30 procent van de CFO’s en financieel directeuren naar voren geschoven als de grootste uitdaging, terwijl 27 procent verwijst naar het stellen van prioriteiten in het geval van tegenstrijdige deadlines. Bijna een kwart (23%) vindt het leren omgaan met verschillende persoonlijkheden de voornaamste uitdaging, gevolgd door 13 procent die het overbrengen van financiële informatie aan een niet-financieel publiek als de moeilijkste opdracht ziet.
 
“Door de groter wordende rol van de financiële afdeling wordt van de werknemers verwacht dat zij steeds intensiever samenwerken met andere afdelingen. Bij deze samenwerking komen goed ontwikkelde ‘soft skills’ enorm van pas. Samenwerkingsvaardigheden, stressbestendigheid en communicatievaardigheden zijn in groeiende mate van belang voor financiële professionals en hier wordt ook steeds meer rekening mee gehouden tijdens de sollicitatieprocedure”, aldus Stephan Renken.
Vier tips voor bedrijven om de werkdruk te managen:
1. Neem niet álle opdrachten aan – Het is in sommige gevallen beter om niet alle extra projecten aan te nemen als die geen prioriteit hebben voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Geef voorrang aan de (belangrijkste) prioriteiten.
2. Schat het team juist in – Het is van belang om de potentie van elke medewerker volledig te benutten door taken te delegeren op basis van de individuele kwaliteiten van elk teamlid. Als bepaalde vaardigheden ontbreken, overweeg dan om een (tijdelijke) werknemer, op junior of senior niveau, aan het team toe te voegen. 
3. Zorg voor de verdere ontwikkeling van het team – Help teamleden om hun vaardigheden verder te ontwikkelen aan de hand van opleidingen en trainingen. Op die manier is niet alleen het bedrijf beter voorbereid op extra projecten, maar laat je ook zien dat je investeert in het groeipotentieel en de carrière van de werknemers.
4. Zorg voor ondersteuning – Door een beroep te doen op tijdelijke werkkrachten voorkom je dat de vaste werknemers overbelast worden. Gebruik maken van tijdelijke arbeidskrachten zorgt voor de nodige flexibiliteit om de werklast efficiënt te managen.
Gerelateerde artikelen