‘Groei crowdfunding in Nederland neemt af’

In de eerste helft van 2016 werd in Nederland voor 86 miljoen euro aan crowdfunding opgehaald. Daarmee groeit crowdfunding in Nederland opnieuw, maar beduidend minder snel dan de afgelopen 5 jaar het geval was. In totaal werden afgelopen halfjaar meer dan 2700 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Dat blijkt uit onderzoek van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren, dat oproept tot actie om crowdfunding verder te doen groeien.

86 miljoen euro crowdfunding in de eerste helft van 2016

Meer dan 700 ondernemingen haalden in de eerste helft van 2016 tezamen meer dan 67 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 94.000 euro. Voor creatieve projecten, zoals films, muziek en theater, bedraagt het totaal opgehaalde bedrag 8,9 miljoen euro met een gemiddelde bedrag per project van 16.000 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, is het totaal opgehaalde bedrag 8,1 miljoen euro en bedraagt het gemiddelde bedrag per project 6.400 euro. Middels consumentenleningen, zoals voor een auto, opleiding of verhuizing, is afgelopen halfjaar 1,7 miljoen euro gecrowdfund met een gemiddelde van 10.000 euro per crowdfunding campagne.
 
Het ‘gewone’ midden- en kleinbedrijf

Op Crowdfunding Day afgelopen 25 mei werd de maatschappelijke relevantie van crowdfunding volop bejubeld. Minister-president Rutte zei daar: “Crowdfunding is nieuw en energiek. Het is georganiseerde toegankelijkheid. Meer en meer wordt crowdfunding ook een reguliere financieringsbron voor het gewone midden- en kleinbedrijf.” Wereldwijd neemt crowdfunding een steeds grotere rol in het financieren van ondernemingen en projecten.

Afname van groei

Ondanks de groei van crowdfunding voor creatieve en maatschappelijke projecten, is de totale markt weinig gegroeid ten opzichte van de tweede helft van 2015. Dat komt doordat crowdfunding voor ondernemingen afgelopen halfjaar bijna niet groeide. ‘Dat de groei van crowdfunding afneemt verbaast ons niet,’ aldus Simon Douw van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren. ‘Crowdfunding is uit de pioniersfase. Om de groei door te zetten, is het noodzakelijk om ook het brede MKB, en dus niet alleen de early adopters, te laten zien dat crowdfunding ook voor hen kan werken. Want hoewel vrijwel iedereen inmiddels van crowdfunding heeft gehoord, is het toepassen ervan voor velen nog abracadabra. In het voorlichten van deze grote groep ligt een belangrijke uitdaging voor de crowdfunding markt, adviseurs en overheden.’
 
Oproep tot transparantie

Ook zijn het afgelopen jaar een aantal keer vraagtekens gezet bij de omgang van crowdfunding platforms met de risico’s van crowdfunding. Zo is op de meeste crowdfunding platforms niet zichtbaar hoeveel van de via het platform gecrowdfunde ondernemingen hun crowd konden terugbetalen, en hoeveel rendement investeerders gemiddeld behaalden via het platform. Gijsbert Koren van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren: ‘Dat wekt argwaan. Transparantie is essentieel voor elke onderneming die gebruik maakt van crowdfunding. Hetzelfde geldt voor de crowdfunding platforms waarvan zij gebruikmaken. Door transparantie kan het vertrouwen van gebruikers behouden en vergroot worden en kan crowdfunding zich blijvend onderscheiden van andere vormen van financiering.’

Gerelateerde artikelen