Grip op grote projecten met het Project Finance-programma

Gebruik dynamische modellen die de kansen en de risico’s helder laten zien.

Hoe groter een project, hoe complexer de financiering. We lopen een dag mee met prof. Pierre Hillion’s Project Finance-programma van het Amsterdam Institute of Finance.

Megaprojecten kun je het best voorstellen als een ijsberg waarvan het grootste gedeelte onder water ligt. Onder de zichtbare oppervlakte van, zeg, een wolkenkrabber of een groot windmolenpark zit een complexe infrastructuur van aannemers, leveranciers en financiers. Het hele stelsel is met elkaar verbonden door een uitgebreide financiële infrastructuur. Het is zeker niet gemakkelijk om zo’n infrastructuur op te tuigen. Het Amsterdam Institute of Finance biedt daarom een intensief programma aan op het gebied van Project Finance om financiële professionals en projectmanagers de noodzakelijke vaardigheden bij te brengen.

De deelnemers zijn te verdelen in twee groepen. Aan de ene kant zijn er de professionals die voor banken en fondsen werken die de financiële ondersteuning voor de grote projecten leveren. Aan de andere kant zijn er de mensen die aan de andere kant van de tafel zitten: de mensen die het geboden kapitaal inzetten. We hebben het hier bijvoorbeeld over projectontwikkelaars of infrastructuuringenieurs in leidinggevende rollen die dus een goed begrip nodig hebben van project finance. De docent van het programma is prof. Pierre Hillion. Hillion is verbonden aan de Singaporese faculteit van de befaamde INSEAD business school, maar doceert ook al jaar-en-dag voor het Amsterdam Institute of Finance. Zijn populariteit onder de deelnemers en consistent hoge scores in de evaluaties zijn te danken aan zijn expertise en de energieke manier waarop de vaak lastige materie wordt gedoceerd.

Dynamische modellen
Terwijl de dag vordert, ontstaat de indruk dat ‘de truc’ van Project Finance het aanleren van denken in een extra dimensie is. In plaats van denken in een tweedimensionale manier met in- en uitgaande posten op een budget spoort Hillion de deelnemers aan om vooral ook rekening te houden met tijd als dimensie door zaken te integreren als voorspelde opbrengsten en de ontwikkeling van aan leningen verbonden kosten. De kunst is om een dynamisch model op te stellen dat kan reageren op de kansen en risico’s van (veranderende) omstandigheden.

Hillion illustreert deze manier van denken met het voorbeeld van de rente die betaald moet worden over het geleende kapitaal. Mag deze rente opgeteld worden bij de initiële som, of moet deze direct afgerekend worden? En mag de rente betaald worden uit de cash flow uit het project of uit het zelf ingebrachte kapitaal? Deze factoren, zegt Hillion, hebben vaak te maken met de heersende mores in de markt en de risicoinschattingen van de kapitaalverstrekker. Zo eisen banken vaker up-front payments bij nieuwe, ongeteste technologie, terwijl ze vaker betalingen uit de cashflow accepteren bij het financieren van traditionele businessmodellen. Het is dus zaak om de markt goed te kennen en een goed beeld te vormen van de verschillende manieren om een project te financieren. Er leiden immers vele wegen naar Rome en opdracht is om de kortste en goedkoopste route te vinden.

Het Project Finance-programma is nu relevanter dan ooit. We staan als samenleving voor een van de grootste collectieve uitdagingen aller tijden: de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, gecombineerd met projecten op grote schaal op het gebied van klimaatadaptatie. Het begrijpen van de financiële structuren achter deze transitie is van groot belang.

Amsterdam is ook dé plek om de verdieping op project finance op te zoeken, aangezien de stad al eeuwen een financieel ecosysteem heeft dat kapitaal verstrekt aan innovatieve projecten. De programma’s vinden plaats in het centrum van de stad en biedt deelnemers de gelegenheid, om buiten het programma om, de stad te verkennen en connecties op te doen met andere professionals in de open en dynamische financiële sector. Daarnaast krijgen de deelnemers toegang tot het AIF Alumni Network dat niet alleen connecties biedt in Amsterdam, maar over de hele wereld.

Gerelateerde artikelen