Grillig klimaat wordt steeds vaker een schadepost

Europa ontspringt de dans van orkanen, bosbranden en overstroming.

Natuurrampen hebben vorig jaar wereldwijd voor 210 miljard dollar aan schade aangericht, omgerekend ruim 171 miljard euro. Volgens de Duitse herverzekeraar Munich Re, die deze cijfers jaarlijks meet, werden vooral de Verenigde Staten hard getroffen door orkanen en grote bosbranden.

Daarmee lag de schade beduidend hoger dan in 2019, toen het ging om 166 miljard dollar. Het verzekerde schadebedrag lag vorig jaar op 82 miljard dollar tegen 57 miljard dollar in 2019. Er kwamen in 2020 ongeveer 8200 mensen om als gevolg van natuurgeweld, aldus de herverzekeraar.

In de VS veroorzaakten natuurrampen voor 95 miljard dollar aan schade tegen 51 miljard dollar in 2019. Het land werd hard geraakt door tropische orkanen, maar ook zware onweersbuien en bosbranden in het westen van de VS. Al met al vonden zes van de tien kostbaarste natuurrampen plaats in de VS.

De meest kostbare natuurramp waren grote overstromingen in China met 17 miljard dollar aan schade, waarvan slechts 2 procent is verzekerd. Daarnaast werden India en Bangladesh getroffen door de cycloon Amphan. De totale schade door natuurgeweld in Azië viel met 67 miljard dollar wel lager uit dan een jaar eerder. Australië had aan het begin van het jaar nog te maken met grote bosbranden.

In Europa was het schadebedrag met 12 miljard dollar relatief laag, zegt Munich Re, al is het wel iets meer dan in 2019. Het ging bijvoorbeeld om zware regenval in Zuid-Frankrijk en Italië. De herverzekeraar zegt dat de zware aardbeving die Kroatië eind december trof waarschijnlijk geen erg kostbare schade heeft aangericht vanwege de lage bevolkingsdichtheid nabij het epicentrum, al was er lokaal wel grote verwoesting. Exacte schattingen zijn nog moeilijk te maken. Door de beving kwamen zeven mensen om en vielen er 26 gewonden.

Munich Re stelt dat de opwarming van de aarde zorgt voor steeds meer risico’s voor grote natuurrampen, zoals bosbranden door droogte en zware tropische orkanen. Het bedrijf vindt dan ook dat meer moet worden gedaan om opwarming van de aarde tegen te gaan.

(ANP)