Gratis uittreksel Handelsregister

Ondernemers en rechtspersonen krijgen vanaf 1 januari 2010 jaarlijks een gratis uittreksel. Staatssecretaris van Economische Zaken Heemskerk is akkoord gegaan met dit voorstel van de Kamer van Koophandel (KvK). Rond de twee miljoen ingeschrevenen in het Handelsregister profiteren van deze nieuwe dienst van de KvK.

Elke ingeschrevene in het Handelsregister krijgt vanaf 2010 het recht op één gratis elektronisch gewaarmerkt uittreksel. Dit uittreksel heeft dezelfde juridische bewijskracht als een gewaarmerkt papieren uittreksel. Het uittreksel kan worden aangevraagd op het moment dat een onderneming of rechtspersoon het nodig heeft.

Het is ook mogelijk om een uittreksel van een andere onderneming of rechtspersoon op te vragen. Vooruitlopend op deze maatregel krijgen startende bedrijven per 1 januari 2009 bij de inschrijving kosteloos een papieren uittreksel mee. Met deze dienst komt de Kamer van Koophandel tegemoet aan de wens van veel ondernemers.

Het is een opnieuw een bijdrage van de Kamer van Koophandel in het voortdurende streven naar vermindering van administratieve lasten. Nederland telt ongeveer anderhalf miljoen ondernemingen. Inclusief andere rechtsvormen als stichtingen en verenigingen profiteren rond de twee miljoen ingeschrevenen van dit gratis uittreksel.

Gerelateerde artikelen