Grant Thornton: Bedrijven mogen niet kortzichtig zijn bij corporate governance

Een nieuw rapport van Grant Thornton waarschuwt dat bedrijven, ondanks een positieve ontwikkeling bij het implementeren van een effectieve corporate governance, zich niet kunnen veroorloven om kortzichtig te zijn bij de uitdagingen en kansen die zich de komende tien jaar voordoen.

Het rapport constateert dat het alleen focussen op de vraagstukken van vandaag niet voldoende is, en dat vooruit kijken en het signaleren van de kansen en bedreigingen van morgen van vitaal belang is voor de continuïteit, het aanpassingsvermogen en om uiteindelijk te groeien.

Grant Thornton’s rapport ‘Boards of the future: steering organisations to thrive’ benadrukt de bevindingen van recent onderzoek en stelt dat bedrijven onder druk staan om technologische vooruitgang, regelgeving, demografische veranderingen en globalisering te implementeren in hun bedrijfsvoering om op deze gebieden te kunnen concurreren. Maar uit het onderzoek komt ook de vraag naar voren of bestuurders snel genoeg bewegen. Twee prioriteiten die urgent zijn en moeten worden aangepakt door bestuurders en aandeelhouders over de hele wereld zijn: het waarborgen van de diversiteit en het stimuleren van digitale mogelijkheden.

Bart Jonker, partner bij Grant Thornton in Nederland: “De eisen die gesteld worden aan bestuurders en bedrijven veranderen snel, dat is de reden waarom compliance en risk management altijd de basis dienen te vormen van goede bedrijfsvoering. Maar in plaats van alleen de brandjes van vandaag te blussen, moet een goede bestuurder ook proactief zijn. Uitdagingen en kansen voor de toekomst signaleren en hierop inspelen.”

Het rapport van Grant Thornton identificeert het stimuleren van diversiteit als de belangrijkste uitdaging voor bestuurders in de komende tien jaar. Bijna negen op de tien deelnemers (88%) aan het International Business Report (IBR) herkent dat hun bestuur meer moet doen om diversiteit te stimuleren. Maar het rapport laat ook zien dat diversiteit niet beperkt mag blijven tot geslacht en etniciteit. Er is behoefte aan diversiteit in ervaring. Dit is misschien moeilijker te meten, maar van cruciaal belang om groepsdenken te voorkomen en om betere besluitvorming aan te moedigen.

De tweede belangrijke uitdaging is het stimuleren van digitale mogelijkheden. Hier is nog een weg te gaan; slechts één op de vier (25%) zakelijke leiders geeft aan dat digitale deskundigheid een gebied is waar hun bestuur meer aandacht aan moet besteden in de komende 10 jaar.

Bart Jonker voegt toe: “Om zowel digitale als diversiteit issues aan te pakken dien je buiten de traditionele paden te denken en contacten aan te gaan met mensen die iets nieuws kunnen toevoegen. Dat bereik je bijvoorbeeld door het opzetten van nieuwe activiteiten in innovatiehubs, zoals Brainport Eindhoven of StartupDelta. Maar het kan en moet ook gaan om betere doorgroeimogelijkheden; zorgen voor kansen voor alle medewerkers om de top te bereiken in plaats van slechts een paar medewerkers. Zo zorg je ervoor dat dat besturen van de toekomst bestaan uit de beste mensen voor de functie. Om dit te bereiken moet het net zo breed mogelijk worden uitgeworpen. Bestuurders en aandeelhouders die de verantwoordelijk hebben om de huidige bedrijven verder te brengen, moeten zich niet alleen richten op issues die nu spelen, maar ook op de toekomst. Ze kunnen zich niet veroorloven om niet te kijken naar de uitdagingen en kansen in de nabije toekomst. Of erger nog, deze niet zien aankomen.”

Het rapport van Grant Thornton, ‘Boards of the future: steering organisations to thrive’, geeft de volgende aanbevelingen aan bedrijven:

1.Diversiteit
•Breng de uitdagingen in kaart waarmee u denkt geconfronteerd te worden in het komende decennium. Som de vaardigheden op die u denkt nodig te hebben om deze uitdagingen aan te gaan. Identificeer de gaten die u moet invullen. Zorg ervoor dat u beschikt over een diverse groep om dit effectief in te vullen, zodat de lijst van punten waarvan je onbewust onbekwaam bent korter wordt.
•Prioriteer de vormen van diversiteit die u wilt bereiken in uw bestuur, zodat het bestuur een afspiegeling vormt van uw organisatiecultuur, uw markt en uw klanten.

2.Digitaal
•Als er momenteel geen cyber strategie is, verspil dan verder geen tijd om deze te ontwikkelen. Zorg dat cyber strategie een vast agendapunt is voor elke bestuursvergadering, indien dit nog niet het geval is. Golven van cyber-criminaliteit worden de norm, en deze criminelen één stap voor blijven is dan ook noodzaak.
•Samenwerken. Organiseer of neem deel aan netwerken buiten je comfort-zone en/of dagelijkse activiteiten. Wees niet bang om toe te geven dat er dingen zijn die u niet weet, en dat er kansen en uitdagingen bestaan die u niet ziet aankomen. Benut alle mogelijkheden om ideeën te vergaren en de potentiële uitblinkers van de toekomst te voeden. Denk buiten de gebaande paden als het gaat om digitale kansen en bedreigingen.

3.Doorgroeimogelijkheden
•Maak het voor talenten uit uw gehele organisatie makkelijker om door te groeien naar de top. Gebruik een bestuur-vaardighedenmatrix, successieplanning, mentor en laat talenten een dag meelopen en maak gebruik van uw supply chain om doorgroeimogelijkheden te stimuleren.
•Beleidsmakers: omarm vernieuwende initiatieven. Moedig de kruisbestuiving van ideeën over sectoren en grenzen aan.

Gerelateerde artikelen