Golf van faillissementen in juli

Het aantal faillissementen in ons land neemt, vooral bij kleine bedrijven, hand over hand toe. Volgens de meest recente voorspelling van kredietmanagementbureau Graydon gaan er in de maand juli 58 procent meer ondernemingen bankroet dan in dezelfde maand verleden jaar.

Naar verwachting loopt het totaal aantal faillissementen dit jaar op naar 11.500 ten opzichte van 6.765 in 2008. Eerder onderzoek wees uit dat het aantal faillissementen in 2009 met tenminste 50 procent zou stijgen. Op basis van recente cijfers moet rekening worden gehouden met een stijging tot circa 70 procent. Alleen al in het eerste halfjaar van 2009 blijkt de toename 67 procent te zijn, vergeleken met het aantal faillissementen over dezelfde periode van vorig jaar.

Het aantal schuldsaneringen is, als gevolg van gewijzigde toelatingscriteria, gedaald naar 4.019. Vorig jaar werden in de eerste zes maanden 5.149 schuldsaneringen verleend. In circa 25 procent van de schuldsaneringen gaat het om ondernemers met een eenmanszaak.

De afgelopen maanden is de nadruk vooral komen te liggen op het kleine bedrijf, gemeten naar het aantal personeelsleden. In ruim 60 procent van alle faillissementen ging het om ondernemingen met niet meer dan vier medewerkers. Grotere ondernemingen lijken zich te weren tegen de recessie, onder meer door het ontslaan van personeel.

Door de recessie neemt het aantal startende ondernemers af. De angst te mislukken als ondernemer is nu groter, onder meer omdat starters doorgaans niet in staat zijn om in het begin noodzakelijke reserves op te bouwen. Het aantal starters zal dit jaar zeer waarschijnlijk met circa 20-25 procent afnemen; een groei wordt pas in 2011 verwacht.

De voorspelling luidt nu dat het jaar 2009 zal eindigen met 11.500 faillissementen en 2010 met 12.500 faillissementen. De schade zal in 2009 de vier miljard euro overstijgen, voor 2010 wordt een faillissementsschade (incl. schade schuldsaneringen) verwacht van bijna vijf miljard euro.

Gerelateerde artikelen