Goed fout zitten is een kunst

Twintig jaar geleden was KPN schuldig aan machtsmisbruik. Toch lijkt het bedrijf er mee weg te komen.

Begin 2000 heeft KPN niet aan de wettelijke verplichting voldaan om Tele2 gedeelde toegang te geven tot diens telefonienetwerk. Dat is de beslissing van het gerechtshof Den Haag vandaag in een tussenuitspraak. Met de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet was monopolist KPN verplicht om redelijke verzoeken tot gedeelde toegang tot het telefonienetwerk te honoreren.

Tele2 zei schade ondervonden te hebben omdat het diens ADSL-netwerk niet kon uitrollen door de tegenwerking van KPN. Hierdoor zei Tele2 marktaandeel verloren te hebben. Het hof bepaalde dat het onrechtmatige handelen door KPN uitsluitend voor de beginperiode van de door Tele2 geclaimde periode geldt. Een deel van de claims van Tele2 is inmiddels verjaard. Het hof is van oordeel dat een deskundige moet aangegeven, hoe groot het marktaandeel van Tele2 geweest had kunnen zijn als KPN aan zijn verplichtingen voldaan had. Op basis hiervan kan dan in een einduitspraak de hoogte van de schadevergoeding van KPN aan Tele2 bepaald worden.

Toch kan de strategische beslissing van KPN destijds nog goed uitpakken: een deel van de claims van Tele2 is inmiddels verjaard. Hoe ver denkt u vooruit?


(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen