Goed boekjaar voor Ernst & Young Nederland

fallback
Ernst & Young Nederland realiseerde over het boekjaar dat liep van 1 juli 2002 t/m 30 juni 2003 een omzet van 689,6 miljoen euro (2001/2002: 658,9) en een resultaat van 67,9 miljoen euro (2001/2002: 36,5). Het behaalde resultaat is exclusief een bijzondere bate uit de verkoop van het onderdeel Executive Temporary Management BV.

Het grootste aandeel in de gerealiseerde omzetgroei kwam van de belastingadviseurs. De omzet van de belastingmaatschap steeg van 173,2 miljoen Euro naar 196,8 miljoen Euro. Bij de accountants nam de omzet van de maatschap toe van 332,1 naar 338,2 miljoen Euro. De omzet van de advocaten en notarissen (Holland Van Gijzen) groeide van 39,9 naar 44,8 miljoen Euro. Bij Transaction Advisory Services daalde de omzet van 29,8 naar 27,1 miljoen Euro. Ook bij de deelnemingen was sprake van een lichte
daling van de omzet, van 83,9 naar 82,6 miljoen Euro. Ultimo juni 2003 telde Ernst & Young (inclusief Holland Van Gijzen) 293 partners, vijf minder dan over de voorgaande verslagperiode. Het werknemersbestand (inclusief Holland Van Gijzen) daalde van 5.228 naar 5.124.

Pim Küh, chief financial officer (CFO) en lid van de Raad van Bestuur blikt terug op een goed boekjaar. ‘Bij de belastingadviseurs, de accountants, de transaction advisory specialisten en de juristen en notarissen is ondanks het economische klimaat goed gepresteerd. De overname van een aantal voormalige Andersen onderdelen speelde daarbij eveneens een rol. Daarnaast slaagden we erin de winstgroei weer op peil te brengen door het voeren van een strakker debiteuren- en een stringenter kostenbeheersingsbeleid. Na een tegenvallend 2001/2002 boekjaar is dit dus zeer bemoedigend.’ Ook Jan den Hartog, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ernst & Young, toont zich tevreden. ‘Met name voor de accountants is het een moeilijke periode geweest.

De dynamiek in politiek en maatschappij rondom de rol van de accountant heeft van iedereen de nodige aandacht gevergd en zal dat blijven doen. Veel tijd is gestoken in het organisatorisch inbedden van de aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van de onafhankelijkheid. Bovendien hebben we op nationaal niveau onze bijdrage geleverd aan nieuwe richtlijnen en een andere vorm van toezicht voor accountants. Dit zal zeker een belangrijke impuls geven aan het herstel van vertrouwen in de beroepsgroep.’
Bestuursvoorzitter Den Hartog voorziet voor het lopende boekjaar een voortzetting van de groei van de resultaten.

‘Ernst & Young is goed gepositioneerd om de kansen in de markten te blijven benutten; er is nog meer aandacht besteed aan de kwaliteit van onze mensen en diensten, de kostenkant van de organisatie is aangepast aan de economische realiteit en de markt komt na het nodige tumult weer enigszins tot rust’, aldus Den Hartog. ‘Bovendien hebben Ernst & Young Nederland en Ernst & Young Duitsland het voornemen uitgesproken een nieuwe organisatie te gaan vormen door verregaande integratie. Aan deze nieuwe organisatie neemt ook een groot aantal andere landen uit Midden- en Oost-Europa deel.

Hiermee spelen we in op de kansen die naar onze verwachting reeds bestaan in dit gebied en zullen ontstaan na de toetreding van de tien nieuwe lidstaten. Met het naderende einde van mijn termijn als bestuursvoorzitter van Ernst & Young Nederland op 1 juli 2004 zal ik per die datum de rol van Chief Executive Officer (CEO) van deze nieuwe organisatie op me gaan nemen.’

Gerelateerde artikelen