Gilde Healthcare Partners: private zorg is focuspunt

Volgens het nieuwe Healthcare Services fonds van Gilde Healthcare Partners is er in de medische sector nog oneindig veel winst te behalen. En niet ten koste van de zorg, zoals zo vaak wordt gesuggereerd. 'De frisse blik van private partijen maakt de zorg juist beter en verhoogt het rendement', zegt Investment Director Healthcare Services Jasper van Gorp.

Wat is uw focusgebied?
‘Met het Healthcare Services fonds richten we ons met groeikapitaal op ondernemingen die de start-up fase ontgroeid zijn en volgens een onderscheidend businessmodel werken. Het zijn vaak dienstverleners. Zorginhoudelijk, zoals medisch specialistische zorg en private ouderenzorg. Maar ook logistieke ondernemingen of bijvoorbeeld distributeurs van medische producten. Ze zijn vaak erg gespecialiseerd. Het betekent dat ze vooral in Nederland nog veel kunnen groeien. We lopen hier wat betreft privatisering in de zorg nog wat achter op de rest van Europa. De markt moet voor een belangrijk deel nog ontgonnen worden. Overigens beheren we binnen Gilde Healthcare Partners ook twee fondsen die zich met venture capital richten op investeringen in de medische technologie in Europa en de Verenigde Staten.’

Welke investeringsstrategie hanteert u?
‘We zijn een betrokken investeerder. Als we er zeker van zijn dat een businessmodel iets onderscheidends brengt en schaalbaar is, dan stappen we in en proberen we het management actief bij te staan. We richten ons op ondernemingen in de expansiefase waar het proof of concept al gerealiseerd is. We willen bedrijfsondersteunend zijn, ook omdat we de kennis in huis hebben om werkelijk iets toe te voegen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een interim- CFO van Gilde aan de onderneming toevoegen als dat nodig blijkt. In de private zorg kan dat gemakkelijker dan in de bestaande zorginstellingen, waar bedrijfsvoering en besluitvorming vaak niet optimaal zijn. De bedrijven waarmee we willen werken zijn vaak gefocust op waar ze goed in zijn. Wijzelf beknibbelen niet op kwaliteit omdat een goede dienstverlening uiteindelijk het belangrijkste is. Het gaat meestal niet om turnarounds maar om het verder uitbouwen van relatief nieuwe ondernemingen.’

Hoe ziet uw investeringsproces eruit en welke termijn hangt hiermee samen?
‘Ik denk dat het investeringsproces van een participatiemaatschappij in de zorgsector niet veel verschilt van het gemiddelde. Ook wij hanteren een termijn van ongeveer vijf jaar, hoewel het natuurlijk per geval verschilt. Het gaat uiteindelijk om het proces. Je wilt een onderneming uitbouwen. Van lokaal naar nationaal of van de nationale naar de internationale markt. Natuurlijk kan er uitloop zijn. Dat is soms nodig als je je doelen wilt bereiken.’

Wat is uw mening over het negatieve imago van PE in de media?
‘Private equity in het algemeen wordt vaak gewantrouwd in de maatschappij door alle negatieve verhalen. Kun je nagaan hoe er over private equity in de zorg wordt gedacht. Er zijn veel vooroordelen en die zijn grotendeels het gevolg van onbekendheid. Veelgehoorde klacht is dat private equity alleen voor rendement gaat. In de zorg ligt dat nog gevoeliger. “De winst die wordt gemaakt, moet via de instelling terugvloeien naar de patiënt”, wordt er gezegd. Het is echter noodzakelijk dat private partijen naast semipublieke partijen opereren op basis van marktprincipes. De patiënt komt daardoor nog meer centraal te staan. Hij krijgt bovendien toegang tot meer patiëntgerichte zorg. Neem de ouderenzorg. De meeste mensen beven al bij de gedachte dat ze daar in de toekomst mogelijk terechtkomen. Daarom zijn er partijen nodig die nieuwe en betere concepten aanbieden. Daar gaat de zorg alleen maar op vooruit.’

NAAM PRIVATE EQUITY HUIS: Gilde Healthcare Partners
NAAM GEINTERVIEWDE: Jasper van Gorp
FUNCTIE GEINTERVIEWDE: Investment Director Healthcare Services
VESTIGINGSPLAATS: Utrecht
AANTAL MENSEN: 10
TOTALE INVESTERING IN PORTEFEUILLE: ca 200 miljoen euro (diverse Healthcare fondsen)
TOTALE MIDDELEN ONDER BEHEER: 300 miljoen euro (diverse Healthcare fondsen)
HOEVEEL IS DIRECT BESCHIKBAAR OM TE INVESTEREN: 100 miljoen euro (diverse Healthcare fondsen)