Gids projectmanagement-software 2016 verschenen

Vandaag is de 'Gids projectmanagementsoftware 2016' verschenen met een compleet overzicht van beschikbare projectmanagementsoftware en daarbij behorende eigenschappen voor de Nederlandse markt.

‘Projectmanagement’ is een breed begrip en mede daardoor is het aanbod van softwarepakketten voor projectmanagement zeer omvangrijk te noemen. Wie zoekt naar ‘software voor projectmanagement’ komt al snel tot een overzicht van tientallen softwarepakketten.  
Een organisatie die op zoek is naar software voor projectmanagement zal daarom vooraf goed moeten definiëren welke functionaliteit dergelijke software moet bevatten. In de praktijk wordt projectmanagement software met sterk wisselende functionaliteit aangeboden.
Afbakening
De term ‘projectmanagement’ bestaat uit twee kernbegrippen, te weten: ‘project’ en ‘management’. Een project beschouwen we als: het uitvoeren van activiteiten (kan er ook één zijn), begrenst door middelen en tijd. Management beschouwen we als: het besturen en beheersen van activiteiten.
Hieruit wordt afgeleid dat software voor projectmanagement een middel is ter ondersteuning van de complete cyclus ‘plan – do – check’. En daarmee is een afbakening gekozen die gehanteerd is voor de in de gids opgenomen projectmanagementsoftware.
Functionaliteiten
De aangeboden functionaliteit is als volgt onderverdeeld in het rapport:
– Relatiebeheer en acquisitie 
– Begroting
– Plannen en voortgang
– Online samenwerken
– Correspondentie
– Urenregistratie
– Factureren
– Projectenadministratie
– Boekhouding
– Rapportages
– Koppelingen
(per functionaliteit is een verdere onderverdeling gemaakt naar eigenschappen).
Via een handige softwarematrix kan direct afgelezen worden welke soort van functionaliteit ondersteund wordt door de in kaart gebrachte softwaresystemen.
De gids bevat een uitgebreide specificatie van ruim 20 aangeboden softwaresystemen voor ondersteuning van projectmanagement. Naast opgave van functionaliteit en eigenschappen per systeem is leveranciers de ruimte geboden een nadere toelichting van de software op te geven, referenties en een hun visie op de toekomst. Opvallend is wel dat niet alle leveranciers van dit laatste gebruik hebben gemaakt. Visie door leveranciers is dan ook iets om als attentiepunt mee te nemen bij de selectie van betreffende software.
De complete ‘Gids projectmanagementsoftware 2016’ is gratis op te vragen via www.softwarepakketten.nl/projectmanagement  
 
Afbeelding via: Pixabay 

Gerelateerde artikelen