GGN Incasso ontvangt het keurmerk privacy-audit-proof

Veel mensen maken zich in toenemende mate zorgen over hun privacy, vooral in het huidige digitale tijdperk. GGN Incasso beschikt, als grootste speler op de incassomarkt, over grote hoeveelheden vertrouwelijke informatie en hecht dan ook veel waarde aan bescherming van de privacy van haar opdrachtgevers en debiteuren. Dit wordt nu gewaarborgd door het keurmerk Privacy-audit-proof, dat GGN Incasso op basis van een positief oordeel van een privacy-auditor heeft ontvangen.

Met het keurmerk kan GGN Incasso zowel intern als extern zichtbaar maken dat zij haar administratieve processen heeft ingericht conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan gegevensverwerkingen stelt. Dit betekent dat bedrijven en consumenten erop kunnen vertrouwen dat GGN Incasso zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat.

Naar aanleiding van de door Mazars Management Consultants uitgevoerde audit ontving GGN Incasso op 17 januari jl. het officiële keurmerk Privacy-audit-proof. GGN Incasso is de eerste creditmanagement organisatie in Nederland die aan de strenge eisen heeft weten te voldoen om het keurmerk te verkrijgen.

Het oordeel van de privacy-auditor is gebaseerd op de NIVRA/NOREA Richtlijn 3600 ‘Assurance opdrachten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (Privacy-audits)’. De richtlijn is een antwoord op de toenemende vraag uit de markt naar een onafhankelijk oordeel over de maatregelen en procedures binnen een organisatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Het normenkader voor de privacy-audit is gebaseerd op verschillende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. De Wbp is daarvan de belangrijkste.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hecht veel waarde aan het certificaat in het kader van het streven om bedrijven en organisaties hun eigen verantwoordelijkheid te doen nemen voor het nakomen van de WBP.

De privacybescherming in Nederland wordt sinds 2001 geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vrijwel elke organisatie in Nederland heeft te maken met deze wet. In de Wbp is vastgelegd wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. Door de richtlijn is nu de mogelijkheid geopend voor een externe beoordeling of certificering.

Gerelateerde artikelen