Gewijzigde IFRS 3 Bedrijfsovernames

Voor fusies en overnames vanaf 1 januari 2010 onder IFRS is de gewijzigde IFRS 3 'Business Combinations' van toepassing (IFRS3R). Eén van de belangrijke wijzigingen hierbij is de verwerking van voorwaardelijke elementen in de overnamesom, zoals earn-out regelingen.

Hierbij vindt enige tijd na de overname nog een extra betaling plaats afhankelijk van de mate waarin bijvoorbeeld winst- of omzetdoelstellingen zijn bereikt. Onder zowel de oude als de nieuwe standaard wordt bij de eerste verwerking van de overname een beste schatting opgenomen van deze verplichting met als tegenboeking goodwill.

De nieuwe standaard bepaalt echter dat als de werkelijkheid later afwijkt van deze schatting, deze afwijking als resultaat dient te worden verantwoord. Voorheen werd deze wijziging gecorrigeerd in de goodwill en had daarmee geen resultaatseffect.

Dit heeft ten eerste als effect dat het belangrijker wordt om de verwachte earn-out zo goed mogelijk in te schatten. Vooral bij een te lage schatting ontstaat een onverwacht effect: de overgenomen onderneming presteert beter dan verwacht, maar er dient een verlies verwerkt te worden in de jaarrekening.

Hoeveel energie er ook in de schatting wordt gestoken, het is vrij waarschijnlijk dat de werkelijkheid uiteindelijk toch afwijkt en in volatiliteit resulteert. Dit betekent dat het gebruik van earn-outs bij overnames hierdoor minder interessant wordt en gezocht zal moeten worden naar andere vormen van risicodeling tussen koper en verkoper.

Bron: Jaarverslag, Tijdschrift Financieel Management
Onder redactie van Martin Hoogendoorn en Gerard van Santen, partners bij Ernst & Young Accountants LLP

Gerelateerde artikelen