Gevraagd: financiering voor klimaatneutrale energie

Tijdelijke overschotten aan energie zullen steeds groter worden.

Investeren in klimaatneutraal energiesysteem is vaak onaantrekkelijk. In Nederland zijn veel middelen nodig om de toevoer van stroom of warmte flexibel in te zetten, maar de vraag naar flexibele energie is weinig constant. Subsidies of andere maatregelen zouden de ontwikkeling van klimaatneutrale systemen kunnen aanjagen en zo de energietransitie vooruithelpen, schrijven netbeheerders in een nieuw rapport.

  • vraag naar klimaatneutrale elektriciteit is vaak groter dan het aanbod…
  • …maar oplossingen als batterijen of toepassing van waterstof zijn weinig rendabel.
  • Subsidies bieden een oplossing …
  • … maar innovatie in distributie biedt meer soelaas

Door de overstap naar duurzame energiebronnen zoals windmolens of zonnepanelen is de vraag naar elektriciteit op piekmomenten regelmatig groter dan het aanbod, omdat het niet altijd even zonnig of winderig is. Dit tekort op piekmomenten wordt in 2050 nog veel groter, staat in het rapport. Tegelijkertijd zullen de overschotten aan energie op momenten zonder grote vraag naar stroom ook groter worden.

Op- of afschalen

Grootschalige batterijen en opslag via bijvoorbeeld waterstof of methaan zouden uitkomst moeten bieden, naast CO2-vrije elektriciteitscentrales die op of af kunnen schalen. Maar de kans is volgens de netbeheerders groot dat sommige van deze systemen slechts een paar dagen per jaar nodig zijn om vraag en aanbod in balans te brengen. Daarmee is het erg onzeker of ze rendabel worden, wat investeringen erin onaantrekkelijk maakt. [Artikel gaat verder na deze alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Subsidies zijn een mogelijke oplossing om meer flexibiliteit in het energienetwerk te krijgen. Maar de opstellers werpen in hun rapport ook de vraag op of alle extra investeringen opwegen tegen de alternatieven. Zo is het op piekmomenten ook mogelijk om tegen een vergoeding te vragen of afnemers tijdelijk geen elektriciteit willen verbruiken, of leveranciers tijdelijk niet willen leveren bij te grote overschotten.

Kijk hier

Gerelateerde artikelen