Gevolgen wijziging werkgeverslasten 2013

In 2013 verandert er veel in de salarisadministratie. Voor u als werkgever stijgen de personeelskosten hierdoor behoorlijk. Daarom zet Grant Thornton de meest in het oog springende kostenstijgingen voor u op een rij.

– Invoering uniform loonbegrip: hierdoor betaalt u sociale verzekeringspremies over privégebruik auto bij werknemers met een loon van minder dan 50.853 euro per jaar.
– De franchise in de AWf-premie (ww) vervalt. Dit betekent dat u ww-premie betaalt vanaf de eerste euro loon. Bij een salaris tot 17.229 euro per jaar zorgt dit voor een kostenstijging van 1,7 procent. Het premiepercentage daalt daarentegen wel iets.
– De gemiddelde sectorfondspremie (2e ww-premie) stijgt met 0,5 procent.
– De inkomensafhankelijke premie ZVW stijgt met 0,65 procent.
– Premiekorting oudere werknemers (62+) vervalt.

Al met al bent u minstens 0,75 procent van uw loonsom meer kwijt aan sociale lasten. Dit is exclusief de effecten van stijgende pensioenpremies, eventuele CAO-verhogingen en stijging van verzekeringspremies. Houd hier rekening mee.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen