Gevolgen van afnemende export op financiering

Wat betekent dalende export voor financiering?

De Nederlandse goederenexport heeft in november een daling van 4,5% laten zien, voornamelijk beïnvloed door een verminderde uitvoer van voedings- en genotmiddelen en chemische producten. Deze afname volgt op een eerdere krimp van ruim 7% in oktober. De exportcijfers wijzen op problemen in de internationale handel, die ook gevolgen kan hebben op bedrijfsfinanciering en kapitaal bij ondernemingen.

Vooruitzichten

Met de exportradar van het CBS wordt maandelijks geanalyseerd of de omstandigheden gunstig zijn voor de internationale handel. In januari worden ongunstigere omstandigheden voorspeld dan in november, voornamelijk vanwege een negatiever oordeel van Nederlandse en Europese industriële ondernemers over buitenlandse orders. De jaar-op-jaarkrimp van de Duitse industriële productie blijkt ook groter te zijn. Deze inzichten benadrukken de noodzaak voor financieel management om flexibele financieringsstrategieën te hanteren en proactief in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

“In januari worden ongunstigere omstandigheden voor de handel voorspeld, voornamelijk vanwege een negatiever oordeel van Europese industriële ondernemers over buitenlandse orders. De jaar-op-jaarkrimp van de Duitse industriële productie blijkt ook groter te zijn”

Financieringsmogelijkheden

De recente handelsstatistieken raken de financieringsstrategieën van bedrijven. Traditionele banken bieden nog steeds zakelijke leningen aan, variërend van leningen met vaste rente tot bedrijfskredietlijnen. Deze leningen, met doorgaans langere looptijden en lagere rentetarieven, kunnen een solide optie zijn voor ondernemingen met een gevestigde kredietgeschiedenis die bereid zijn garanties te verstrekken. Daarnaast biedt factoring als alternatieve financieringsvorm meer flexibiliteit, waarbij de kredietlimiet wordt bepaald door openstaande facturen bij klanten, wat directe liquiditeit oplevert. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Financieringstrends

Eerder vandaag meldde het CBS een stijging van het aantal faillissementen in Nederland met 52%. Daarmee zet de algehele trend van toenemende faillissementen door. De Financieringsmonitor uit 2021 laat zien dat de financieringsbehoefte van het mkb last heeft van het coronavirus. Een opmerkelijke ontwikkeling is ook de opkomst van fintech-bedrijven, die met financiële technologie een breder scala aan financieringsmogelijkheden bieden.

Gerelateerde artikelen