Gestanddoening openbaar bod door Pon Holdings B.V. op Geveke N.V.

fallback
Dit is een gezamenlijk persbericht van Geveke en Pon Holdings. Pon Holdings B.V. en Geveke N.V. maken bekend dat Pon Holdings het openbaar bod op alle uitstaande gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 5,00 elk in het aandelenkapitaal van Geveke exclusief de door Geveke zelf gehouden uitstaande gewone aandelen gestand doet (zie ook de gestanddoeningsadvertentie in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam en Het Financieele Dagblad met verschijningsdatum 22 januari 2003).

Per de sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn, woensdag 15 januari 2003, zijn 4.553.083 Aandelen Geveke aangemeld. Na verwerving van de aangemelde Aandelen Geveke zal Pon Holdings 96,0% van de Aandelen Geveke houden.
Onder verwijzing naar het biedingsbericht d.d. 20 december 2002 zal op 29 januari 2003 per aangemeld en geleverd Aandeel Geveke een bedrag van EUR 28,00 in contanten worden betaald. Pon Holdings stelt houders van Aandelen Geveke in de gelegenheid nog niet aangemelde Aandelen Geveke alsnog aan te melden tot uiterlijk 5 februari 2003, op dezelfde wijze en, voor zover althans nog van toepassing, onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het biedingsbericht d.d. 20 december 2002. Uiterlijk 6 februari 2003 verwacht Pon Holdings een mededeling te kunnen doen omtrent het totale aantal en percentage Aandelen Geveke dat is aangemeld tot en met het einde van de na-aanmeldingstermijn.

Euronext Amsterdam N.V. heeft bevestigd dat de notering van de Aandelen Geveke aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam N.V. effectenbeurs zal worden beëindigd op 6 februari 2003, zodat de laatste handelsdag 5 februari 2003 zal zijn (onvoorziene omstandigheden voorbehouden).

Gerelateerde artikelen