Gentlemen’s agreement bij personeelswerving is illegaal

Gentlemen’s agreement bij personeelswerving is illegaal
Afspraak om elkaars werknemers niet te werven schaadt de arbeidsmarkt.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt bedrijven dat afspraken over het níet werven of níet in dienst nemen van elkaars personeel verboden zijn. De toezichthouder zegt afgelopen jaar meerdere signalen te hebben ontvangen over dergelijke afspraken op de arbeidsmarkt, die nadelig zijn voor werknemers en de samenleving als geheel.

Sommige werkgevers, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties pleiten volgens de ACM voor afspraken om elkaars personeel niet te werven of zelfs helemaal geen personeel van elkaar over te nemen. Dergelijke afspraken zijn echter verboden volgens de Europese en Nederlandse mededingingsregels. Net als onderlinge afspraken om loonsverhogingen te beperken buiten een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) om.

Deze onderlinge afspraken tussen werkgevers verstoren een goede werking van de arbeidsmarkt en leiden tot lagere lonen en minder goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Op korte termijn bieden ze wellicht een besparing op de loonkosten, maar ze pakken nadelig uit voor werknemers en op de lange termijn ook voor de hele samenleving. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de technische innovatie en de prikkel tot efficiency in een sector afremmen.

In sommige sectoren, waaronder de financiële sector en de accountancy, is gekwalificeerd personeel schaars en lijkt de krapte groter te worden. De vrees is dat deze schaarste bijvoorbeeld een soepele en snelle energietransitie kan beïnvloeden. Dat risico ziet de ACM ook. Maar in een goed werkende arbeidsmarkt ontstaat bij schaarste druk om de lonen te verhogen en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Werkgevers zullen dan beter in staat zijn werknemers aan te trekken en te behouden.

Hogere lonen en verbeterde arbeidsvoorwaarden bevorderen ook de instroom vanuit andere sectoren. Hogere arbeidskosten stimuleren bovendien technische innovatie en efficiency die leiden tot welvaartswinst voor de hele samenleving, aldus de ACM.

(ANP)