Genomineerde Controller of the year 2005: Gilbert Pluym, ABN Amro Verzekeringen

fallback
Gilbert Pluym besloot finance binnen ABN AMRO Verzekeringen als één afdeling in te richten. Alle informatie van deze joint venture van ABN AMRO en Delta Lloyd Groep komt nu onder zijn verantwoording naar buiten. 'De samenwerking is beter. Wij zijn als finance echt één club geworden.'

Gilbert Pluym is geboren in Zwitserland. Zijn vader werkte daar destijds. Op zijn achtste verhuisde Pluym naar Brabant. Daarna vertrok hij naar het westen (Heemstede) om in 1996 neer te strijken in Amersfoort, waar hij nog altijd woont. Doordat Pluym zijn kinderjaren in het buitenland doorbracht en telkens verhuisde, is hij naar eigen zeggen ‘minder gehecht aan plekken’. ‘Ik heb maximaal zes tot acht jaar ergens gewoond. Jeugdvrienden heb ik niet. Mijn beleving is daardoor anders dan die van veel andere mensen. Ik ben het redelijk gewend om in nieuwe omgevingen terecht te komen en heb altijd vrij snel mijn plek weten te vinden.’

Aan zijn buitenlandse ervaring heeft Pluym een goede talenkennis overgehouden. ‘Ik sprak eerder Frans dan Nederlands. Ik heb Nederlands voornamelijk uit de Donald Duck geleerd. Momenteel is mijn Frans niet meer wat het geweest is, maar als ik op vakantie ben in Frankrijk, komen de woorden op de tweede dag weer naar boven. Dan maak ik zinnen waarvan ik niet wist dat ik die kon maken.’

Pluyms moeder is Engelse, waardoor hij ook veel van Engelse taal en cultuur heeft meegekregen. ‘Dat heeft zeker zijn voordelen. Ik denk dat ik goed om kan gaan met mensen uit andere culturen. Ik dring mijn eigen cultuur en gedrag niet teveel op. Daar waar Engels wordt gebruikt in het Nederlandse bedrijfsleven druk ik me gemakkelijk uit.’ Pluym kan echter redelijk stil zijn, vertelt hij na een moment van bezinning. ‘Ik deel mijn gedachten lang niet altijd’, erkent hij. ‘Dat maakt andere mensen wel eens onrustig of onzeker.’

Financieel generalist
Het feit dat Pluym zit waar hij nu zit, heeft deels met zijn vader te maken. ‘Als hij me niet had tegengehouden, was ik natuurkundige geworden. Daar was volgens hem geen droog brood in te verdienen. Ik luisterde naar hem toen ik een studie moest kiezen. Mijn tweede en derde keuze waren wiskunde en economie. Die heb ik gecombineerd in het actuariaat.’ Pluym werd in 1986 doctorandus in de actuariële wetenschappen. Na zijn afstuderen had hij de behoefte door te studeren en zelfs te promoveren, maar hij werd ‘opgeslokt door het werk’.

Tien jaar lang werkte Pluym bij een actuarieel adviesbureau. De diversiteit aan werkzaamheden vond hij geweldig. ‘Nieuwe verzekeraars ondersteunen bij productontwikkeling en het bepalen van de waarde van verzekeringsmaatschappijen zijn heel leuk om te doen. Op een gegeven moment ken je de totale financiële kant van het bedrijf. Ik merkte dat ik het totaalbeeld steeds beter begreep en ook erg interessant vond.

Ik begon steeds meer aan het actuariaat gelieerde uitstapjes te maken en werd langzaam financieel generalist. Dat knelde op een gegeven moment. Het feit dat ik al tien jaar had gewerkt bij het bureau en het snelgroeiende verzekeringsbedrijf van ABN AMRO mij zeer aansprak, deden mij de overstap maken naar mijn huidige werkgever.’

Luxepositie
Begin negentiger jaren richtte ABN AMRO een eigen schade- en levensverzekeringstak op. Deze tak was klant van het adviesbureau waar Pluym werkte. ‘ABN AMRO werd een van mijn leukste klanten’, aldus Pluym. ABN AMRO bood hem een baan aan als Hoofd Actuariaat Leven. Vanaf mei 2002 was hij CFO bij het directoraat en sinds 1 januari 2003 van ABN AMRO Verzekeringen, de joint venture met Delta Lloyd.

Van nature heeft Pluym ‘een zeer brede belangstelling’. ‘Ik vind het daarom ook zo leuk om met veel verschillende aspecten van een bedrijf bezig te zijn. Mijn huidige functie is wat dat betreft ideaal. Ik kan me richten op alle financiële aspecten, maar als directeur ben ik ook nog eens verantwoordelijk voor de hele organisatie. Dat maakt mijn baan geweldig.’

Pluym wil vooral zijn werk goed doen en heeft een drive om nieuwe dingen op te pakken. ‘Ik ben een typische pionier. Deze functie past dan ook goed bij mij. Ik merk dat ik behoefte heb aan intellectuele uitdaging en dat ik tevreden ben als de zaken die ik heb opgezet ten eerste vlekkeloos worden uitgevoerd en ten tweede als best practice worden gezien. Vanuit die beleving blijf ik waarschijnlijk financiële functies in het verzekeringswezen vervullen.’ Pluym heeft behoefte aan internationale contacten. ‘Die mis ik wel eens in mijn huidige baan. Zakelijke contacten met buitenlanders zijn voor mij de krenten in de pap.’

Consistentie
Toen Pluym drie jaar geleden CFO werd, besloot hij alle financiële functies onder één directeur te scharen. Daarvoor was finance versnipperd en niet op directieniveau vertegenwoordigd. Hij heeft de functie gereorganiseerd. ‘Ik verkeerde in de luxepositie dat ik het initiatief heb kunnen nemen tot deze verandering. Ik heb het inrichtingsplan voor de financiële functie geschreven en onder mijn leiding hebben we dit gerealiseerd.’

Bovendien bonkte de buitenwereld steeds harder op de deur om te vragen om meer informatie. De nieuwe organisatiestructuur bleek daarbij erg handig. ‘Of het gaat om toegevoegde waarde, om de platte winst- en verliesrekening of om managementinformatie; het komt onder mijn verantwoording naar buiten. Ik moet zorgen dat de consistentie is gewaarborgd.’

Apetrots
Drie jaar lang zijn Pluym en zijn collega’s bezig geweest met verstevigen van de organisatie. De CFO is blij dat hij niet precies wist waar hij aan begon. Dat heeft met name te maken met het feit dat hij ongeduldig is. ‘Als ik bedacht heb hoe het zou moeten werken, is het in mijn hoofd al gerealiseerd, maar het vergt tijd.’ En dan werden er van buitenaf tegelijkertijd ook nog eens strengere eisen gesteld aan de financiële functie.

Pluym is achteraf gezien zeer gelukkig met wat hij heeft bereikt. ‘Of ik trots ben? Ik ben apetrots! We hebben een flinke prestatie neergezet: de verbouwing van een versnipperde organisatie naar één zacht zoemende, uitstekende financiële functie. Voor ons blijkt de huidige structuur uitstekend te werken. Ik denk overigens dat dit voor alle organisaties geldt. Wij zijn als finance echt één club geworden. Voorheen was samenwerken lastiger, omdat alle afdelingen aan verschillende bazen rapporteerden. Ze werden niet beloond voor samenwerking.’

Prachtig
Inmiddels weet Pluym dat voor succesvolle groei – in elke organisatie -meerdere componenten op orde moeten zijn: mensen, cultuur, organisatiestructuur en systemen. Wij zijn erin geslaagd al deze pijlers van de financiële functie te verstevigen, waardoor ons finance-huis er prachtig bij staat.’

Vanwege de overgang in een joint venture moesten alle rapportages worden vernieuwd. Tegelijkertijd was ABN AMRO Verzekeringen bezig met het implementeren van nieuwe financiële systemen. De organisatie heeft niet bespaard op dit proces. Zeker niet in personele bezetting. Het personeelsbestand van finance binnen ABN AMRO Verzekeringen groeide in drie jaar tijd met maar liefst twintig werknemers, van vijftig naar zeventig.

Kostenbewustzijn
De nieuwe mensen pasten volgens Pluym precies in de organisatie. ‘Dat komt doordat het plan klopte. We kregen positieve feedback van de nieuwe medewerkers dat het een feest is om bij ons te werken!’ De organisatie heeft veel energie gestoken in werving in de periode waarin de organisatiestructuur veranderde. ‘Het aangaan van een joint venture is een ingrijpende gebeurtenis en de eisen aan de financiële functie zijn vergroot. In eerste instantie waren we in relatie tot de andere divisies van Delta Lloyd onderbezet. Voorheen waren we onderdeel van een hele grote bancaire organisatie. Nu zijn we een resultaatverantwoordelijke divisie. En vanaf dag één hebben we aantoonbare resultaten laten zien. Als wij om budget vragen, krijgen we dat.’

Desondanks is kostenbewustzijn volgens Pluym wel degelijk een trend in het vakgebied. Hetzelfde geldt wat hem betreft voor snelheid. ‘Tegenwoordig moet het in één keer goed. First time right.’ En het was bij ABN AMRO vrijwel allemaal in één keer goed. Al met al is Pluym dan ook voornamelijk content met het totaal: het feit dat zijn organisatie alle veranderingsprocessen succesvol heeft afgerond.

Echte dieptepunten zijn er volgens Pluym niet geweest tijdens het proces. ‘Mijn grootste teleurstelling kende ik op het moment dat het financiële pakket in gebruik werd genomen. Het was het eerste grote project onder mijn regie en ik verwachtte dat mijn enthousiasme meteen zou worden gedeeld, terwijl de waarheid natuurlijk is dat mensen tijd nodig hebben om aan veranderingen te wennen.’

Tevreden klanten
Opschepperig wil Pluym zeker niet zijn. Hoewel zijn woorden zelfverzekerdheid uitstralen, stelt hij zich bescheiden op. Feit is dat finance bij ABN AMRO Verzekeringen veel complimenten krijgt. Niet alleen van bínnen maar ook van buiten de organisatie, zoals van concurrenten. ‘Ik hoor gelukkig veel vaker: “dat is wat wij ook willen bereiken” dan dat ik iets van een andere organisatie zou willen overnemen. Ik houd mijn mensen voor dat het zó lekker is als je klanten tevreden zijn. Als je tevreden klanten hebt, kun je ze namelijk voor blijven. Het geeft je de ruimte om in eigen tempo je waarde richting klant verder te verbeteren. Mijn medewerkers hebben de tijd hun product goed te presenteren en met de klant te bespreken. Zo krijg je veel latente behoeften boven tafel.’

Een goede controller moet volgens hem vooral in staat zijn informatievoorziening door anderen op orde te krijgen. ‘Je moet informatie kunnen analyseren en tot adviezen maken, maar níet zelf de info bij elkaar zoeken.’ Als het gaat om kwaliteit houdt hij zijn collega’s voor: ga altijd voor een acht of hoger. ‘Als je over een half jaar terugkijkt en denkt “het was eigenlijk maar een zesje”, dan heb je iets verkeerd gedaan.’

CV
Naam: Gilbert Pluym
Leeftijd: 43
Bedrijf: ABN AMRO Verzekeringen
Functie: CFO
Loopbaan: Na zijn afstuderen (actuariële wetenschappen) werkte Pluym tien jaar lang bij actuarieel adviesbureau Tillinghast-Towers Perrin. ABN AMRO bood hem een baan aan als Hoofd Actuariaat Leven bij het Directoraat Verzekeringen. Vervolgens bekleedde Pluym twee andere functies binnen de businessunit Leven om vanaf mei 2002 CFO te worden van ABN AMRO Verzekeringen, een joint venture met Delta Lloyd.

Bedrijfsprofiel
Omzet: 1 miljard euro
Aantal medewerkers totaal: 675
Aantal medewerkers financiële administratie: 70
Aantal reporting units: 5
Pakket: CODA, Business Objects

Gerelateerde artikelen