Genomineerde CIO of the Year 2005: Dimitri van Zantvliet, Athlon

fallback
Dimitri van Zantvliet is twee jaar geleden als CIO begonnen bij autolease- en schadeherstelbedrijf Athlon. Hij viel gelijk met zijn neus in de boter, want de onderneming was, als onderdeel van de corporate governance strategie, bezig met een nieuw risicobeheersingsysteem. ICT speelt daarbij een essentiële rol.

In het laatste jaarverslag van Athlon kunnen we lezen hoe ICT moet helpen de ontwikkelingen in de markt te kunnen blijven volgen. Enerzijds heeft het bedrijf te maken met een steeds snellere opeenvolging van technische ontwikkelingen.


Anderzijds willen zowel klanten als partners altijd on-line contact kunnen zoeken met de informatiesystemen van het bedrijf, of dat nu via internet, een PDA of een mobiele telefoon is. Een leaseklant zal zijn nieuwe auto bijvoorbeeld via internet willen voorzien van accessoires (build-to-order).


En iemand met schade zal het internet willen gebruiken om een afspraak te maken met een van de schadeherstelbedrijven. Om dit mogelijk te maken is een beleid ingezet waarin de ICT-omgeving intrinsiek onderdeel moet gaan uitmaken van de bedrijfsprocessen.


Waarborgen van continuïteit
Belangrijk aspect van ICT-governance is het waarborgen van de continuïteit van de business. Dimitri van Zantvliet, CIO: ‘Dat gaat bijvoorbeeld om virussen en terrorisme. Maar ook om de ramp met de Concorde die voor zijn crash in Parijs rakelings over ons Franse hoofdkantoor scheerde.’


‘Tegen risico’s met een kleine kans maar grote gevolgen kun je je verzekeren’, vertelt Van Zantvliet. ‘Op risico’s met een grotere kans en impact moet je echter altijd zijn voorbereid. Met het treffen van tegenmaatregelen proberen we dat soort risico’s en hun impact zoveel mogelijk te beperken. We gaan daarvoor ook zelf een riskmanagement tool gebruiken, zodat we de risico’s kunnen blijven volgen. Op het moment dat een risico is toegenomen, kunnen we uitzoeken hoe dat komt en iemand aanspreken op de gevolgen van zijn acties voor de continuïteit.’


Goed vaderschap
De gaten die de gap analyses nu nog laten zien, moeten eind dit jaar gedicht zijn. ‘Het nieuwe beleid is samen met de maatschappijen ontwikkeld en vanuit de holding verplicht gesteld. De werkmaatschappijen zullen hier de komende jaren op geaudit worden. We hebben de bedrijven zich behoorlijk laten inspannen om aan die regels te voldoen.’


Datzelfde heeft Athlon gedaan met het uniforme beveiligingsbeleid, waarvoor het bedrijf de BS7799 standaard gebruikt. ‘De maatschappijen vonden het prima dat wij dat voor hen deden, want dan hoefden ze dat niet zelf te doen. Je moet deze policy immers ook onderhouden.’


Ten slotte zijn ook de softwarelicenties georganiseerd. ‘We hebben sniffers op het netwerk losgelaten om te kijken wat we allemaal in gebruik hadden. Daar hebben we de licenties bijgezocht. Waar deze ontbraken hebben we die aangeschaft. Daarnaast konden we ook een aantal pakketten die op de plank lagen opruimen.’


‘Deze drie onderdelen van ons beleid voor ICT-governance moeten goed geregeld zijn. Dat heeft te maken met goed vaderschap voor de organisatie. We stellen ze daarom elke twee jaar opnieuw aan de orde. Dat doen we steeds verschillend per land, zodat we daar op corporate niveau altijd voldoende feeling mee blijven houden.’


Portfolio management
Portfolio management is het laatste onderdeel van de nieuwe strategie van Athlon op het gebied van ICT-governance. ‘We moeten tegenwoordig veel meer doen aan projecten met een hoge urgentie maar een lage toegevoegde waarde: het jaar 2000, de invoering van de euro, Basel II, de overstap naar een nieuw kenteken en rekeningrijden. Veel van deze zaken zijn het gevolg van wetgeving. Deze willen we centraal uitvoeren, zodat we niet zes keer dezelfde dingen hoeven doen. Daardoor zijn veel andere ideeën de afgelopen tijd blijven liggen.’

‘Voor projecten met een hoge toegevoegde waarde voor onze bedrijf proberen we nu investeringsbeslissingen zoveel mogelijk op rationele gronden te nemen. We kijken daarvoor naar de kosten, baten, intangibles en risico’s van projecten. Daar komt een score op een schaal van één tot twintig uit, die we gebruiken om keuzes te maken. Daarmee worden deze niet simpel, maar het is wel veel lastiger als je dit niet doet. Omdat je hiermee ook een deel van de emotie weghaalt, scheelt dit bovendien veel discussie.’

Verschillende stadia
Athlon wil de komende twee jaar in Europa tot de belangrijkste aanbieders van operationele lease gaan behoren. Op dit moment neemt het bedrijf een tiende plaats in, maar die positie wordt bereikt terwijl Athlon maar in vijf Europese landen actief is. Dat betekent dat het bedrijf de komende tijd in andere landen actief moet worden. Voor Van Zantvliet betekent deze ambitie van de holding, waarin ICT zo’n prominente rol heeft gekregen, dat hij een nieuwe ICT-strategie heeft moeten ontwikkelen.


‘We hebben daarover met analisten en ons eigen management gesproken. Onze markten blijken zich per land in heel verschillende stadia te bevinden. Het concept van full service operationele lease is in Nederland al veertig jaar oud. In een zo volwassen markt is de prijs vrijwel overal hetzelfde en moet de meerwaarde met name uit de dienstverlening komen. We zijn hier daarom bezig met zaken als verzekeringen, onderhoud, banden en tankpassen.


Extended company
Daarnaast moeten we hier transparant zijn over de prijzen en hanteren we open calculaties: klanten krijgen veel inzicht in de opbouw van de tarieven. Door deze ontbundeling van de lease componenten kunnen zij zelf bepalen of zij hun verzekeringen ergens anders willen afsluiten, of de autobanden misschien zelf goedkoper kunnen inkopen.’


‘Daarom zorgen we dat onze organisaties wendbaar zijn, zodat we onze klanten snel kunnen volgen en misschien wel hele nieuwe dingen voor hen kunnen ontwikkelen. In de basis moeten de bedrijven echter solide en stabiel blijven.’ Athlon werkt daarom aan de extended company; klanten en partners moeten bij alle voor hun relevante informatie kunnen, vanaf calculatie en bestellen tot het inleveren van de auto. Communicatie is primair in die strategie.


Dimitri van Zantvliet
Dimitri van Zantvliet (36) is sinds januari vorig jaar CIO bij Athlon. Daarvoor was hij werkzaam als (ICT-)projectleider en manager, businessconsultant en interim-manager bij diverse bedrijven in met name het bank- en verzekeringswezen.


Athlon
Athlon is een van oorsprong Nederlandse onderneming gespecialiseerd in autoleasing en autoschadeherstel. Het bedrijf werd in 1916 opgericht onder de naam Riva, wat stond voor Reparatie Inrichting van Automobielen. In de loop van de jaren breidden de activiteiten zich uit richting autoleasing. De naam Riva werd in 1991 veranderd in Athlon Groep. Twee jaar geleden werden alle leasebedrijven van Athlon gefuseerd tot één leasemaatschappij per land en werd Athlon Holding in het leven geroepen. De autoschadeherstelactiviteiten worden uitgevoerd onder de naam CARe Schadeservice. Athlon heeft vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Door de recente overname van het resterende belang van vijftig procent in Unilease dat nog niet in het bezit was van Athlon Holding, is het balanstotaal gestegen tot 1,8 miljard euro. De netto-omzet kwam vorig jaar uit op ruim één miljard. De nettowinst bedroeg 28 miljoen euro. Athlon is inmiddels vijftig jaar aan de beurs genoteerd.