Genomineerde Categorie AMX/ASCX: Jan Ruis, CFO Koninklijke BAM Groep

Koninklijke BAM Groep verenigt werkmaatschappijen die zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht hoogwaardige prestaties leveren met betrekking tot het onderhouden, vernieuwen en uitbreiden van de bebouwde omgeving.

De activiteiten van Koninklijke BAM Groep concentreren zich voornamelijk in de Europese bouwmarkten, waarbij BAM steunt op sterke regionale aanwezigheid. De groep bekleedt daarbij een toppositie in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en België.

De focus is van productie- naar prestatiedenken verschoven, omdat BAM onderkent dat het creëren van waarde van groot belang is. Privatisering en partnering, evenals de vraag naar betere producten met lagere kosten, gerekend over de totale levensduur, stellen de groep voor de opgave om te opereren in de gehele waardeketen.

BAM heeft voor de periode 2007-2009 een strategische agenda opgesteld met als belangrijkste doelstellingen het halen van een winst van 4 procent van de omzet vóór belastingen, een solvabiliteit op basis van garantievermogen groter dan 20 procent en een rendement op eigen vermogen ook groter dan 20 procent.

Daarbij zij aangetekend dat die doelstellingen uitgaan van een gezonde economische ontwikkeling en gelden voor de groep als geheel. Voor individuele werkmaatschappijen kunnen de doelstellingen afwijken.

What leads to high performance?
Koninklijke Bam Groep streeft ernaar zijn positie in de Europese top-10 van bouwbedrijven te handhaven. Omzet is daarbij een belangrijk kengetal, maar uiteindelijk ondergeschikt aan het resultaat. In 2007 werd een aantal doelstellingen, waaronder het behalen van een operationeel resultaat vóór belastingen van 4 procent van de omzet, reeds behaald.

Voor de veiling
Jan Ruis van Koninklijke BAM Groep biedt de hoogste bieder op dit kavel een bezoek aan een interessant project in Nederland, tezamen met een lunch met de CFO. De opbrengst is bestemd voor Artsen zonder Grenzen.

Geboortejaar: 1950
Opleiding: diverse financieel-economische studies op hbo-niveau
Loopbaan: In de jaren zeventig zwaaide Jan Ruis bij Fort Bouw, een 100-procent dochtervennootschap van Koninklijke BAM Groep, gedurende een aantal jaren de financiële scepter. Na zijn overstap in 1982 naar de moedervennootschap, Koninklijke BAM Groep, is hij via diverse functies, zoals controller en directeur financiën, in 2004 benoemd tot CFO in de raad van bestuur van de Koninklijke BAM Groep.
Omzet: circa 9 miljard in 2007
Medewerkers: circa 28.000

Gerelateerde artikelen