Genomineerde Categorie AMX/ASCX: Jack de Kreij, CFO Vopak

Koninklijke Vopak N.V. is 's werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal.

Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie, waarvoor Vopak een verscheidenheid aan producten opslaat, die hun weg naar een groot aantal industrieën vinden.

De CFO is samen met andere bestuursleden verantwoordelijk voor de ontwikkeling en monitoring van de Corporate Strategy. Het toetsen van de financiële groei, business development, rapportage aan de hand van key performance indicators en kostenefficiëntieprogramma’s zijn belangrijke afgeleide aandachtsgebieden.

Het is van groot belang om projecten naar waarde te kunnen beoordelen, de mogelijkheden van de organisatie transparant te maken en vanuit een goede uitgangspositie snel en efficiënt te reageren op kansen en risico’s in de markt. De CFO moet ervoor zorgen dat er voldoende en goed functionerende key enablers zijn om dat te realiseren.

Financial excellence is dan ook een sleutelfactor voor duurzame bedrijfsvoering. Het is het fundament voor een financieel gezonde onderneming die in de markt wordt gezien als een betrouwbare partner met voldoende buffer- en financieringscapaciteit, vooral op lange termijn.
Groei en gezonde winstgevendheid gaan daarbij hand in hand met duurzaamheid, omdat die combinatie de beste waarborg is voor continuïteit en succes op de lange termijn.

What leads to high performance?
High performance betekent voor Vopak: in alle onderdelen van de waardeketen streven naar het hoogst haalbare. Dat begint bij het identificeren van strategische locaties voor de ontwikkeling van nieuwe terminals om vloeibare producten op te slaan.

Dat moet vanzelfsprekend veilig gebeuren, dus het continu aanscherpen en verbeteren van het ontwerp van die terminals staat bij Vopak hoog op de agenda. De slimme inkoop van materialen en de selectie van goede aannemers garanderen dat de bouw van nieuwe opslagcapaciteit zo efficiënt mogelijk gebeurt.

Tot besluit zorgt proactief onderhoud van de infrastructuur op de terminals ervoor dat de 74 terminals in 30 landen 24 uur per dag, 7 dagen per week, veilig en efficiënt opereren, met optimale dienstverlening aan de klanten.

“High performance vereist een sterke relatie met de klant. Daarom betrekken wij die in een diepgaande dialoog om ons inzicht in de huidige en toekomstige behoeften in de markt te versterken. Het vraagt daarnaast een zorgvuldig personeelsbeleid om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Aandacht voor opleiding en training zijn dus van groot belang. Uitgebreide managementinformatiesystemen, waarmee de resultaten en voortgang continu kunnen worden gemeten, completeren het geheel. Die systemen dienen tevens als stimulans om te streven naar verdere verbetering.

Tot slot is het belangrijk om over de grenzen heen te kijken naar ontwikkelingen in aangrenzende markten. Voor Vopak heeft dat geresulteerd in het betreden van nieuwe geografische gebieden en in een succesvolle rol in de opslag van biobrandstoffen en vloeibaar aardgas.”

Voor de veiling
Jack de Kreij, CFO Vopak stelt een uitgelezen programma ter beschikking in een van de belangrijkste havens van de wereld. U wordt ontvangen in de Vopak Skybox in het Feijenoord Stadion.

In het najaar van 2008 bent u, samen met uw gasten, toeschouwer van een enerverende voetbalwedstrijd in Rotterdam. U zit eerste rang, waarbij naast drankjes, afhankelijk van het tijdstip van de wedstrijd, een lunch of diner zal worden geserveerd. Dit programma staat open voor maximaal 10 personen. De opbrengst gaat naar het Wereld Natuur Fonds.

 

Geboortejaar: 1959
Opleiding: heao bedrijfseconomie voltooid in 1980; NIVRA-studie tot registeraccountant in 1985 en studie Certified Management Accounting in de VS in 1988; verder diverse MBA courses (Webster, Harvard, Fontainebleau)
Loopbaan: sinds januari 2003 lid van de raad van bestuur (en CFO) van Koninklijke Vopak N.V. Van 1980 tot 1986 werkzaam voor het Ministerie van Financiën. Vanaf 1986 in dienst van PricewaterhouseCoopers (PwC), onder meer als Manager Mergers & Acquisitions (New York). Na de benoeming tot Partner in 1990 vervulde De Kreij diverse managementfuncties binnen PwC en ondersteunde hij vele internationale ondernemingen in diverse branches. Voor zijn benoeming in de raad van bestuur van Vopak was hij Senior Partner and Territory Leader van PwC Transaction Services. Sinds 2006 is hij bovendien lid van de raad van commissarissen van Evides, lid van de Adviesraad Uitgevende Instellingen Euronext en lid van de Raad van Advies van Antaurus Capital Management.
Omzet: 853 miljoen euro
Medewerkers: 3.564 (inclusief joint ventures rond de 5.000)

Gerelateerde artikelen