Genomineerde Categorie AMX/ASCX: Frans Eelkman Rooda, CFO OPG Groep N.V.

OPG Groep, opgericht in 1899 en sinds 1992 genoteerd aan Euronext Amsterdam, is een retail- en distributieonderneming voor geneesmiddelen en andere medische artikelen.

Daarbij maakt OPG gebruik van drie kanalen: het voeren van apotheken en een groothandel, het aanbieden van medische middelen voor de thuiszorg en daaraan gerelateerde diensten, en de marketing en distributie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan ziekenhuizen en verpleeghuizen.

De consument staat centraal: de klant vraagt en OPG levert, via welk kanaal dan ook. OPG is marktleider op de Nederlandse markt en is daarnaast actief in Polen, België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Hongarije, Zwitserland en binnenkort ook in de Verenigde Staten.

What leads to high performance?
“Je kunt dit op twee niveaus bekijken: op dat van de totale onderneming en specifiek toegespitst op de financiële functie. Voor de onderneming als geheel gaat het naar mijn mening om expliciete focus in de strategie, plus systematiek en discipline in de belangrijkste bedrijfsprocessen.

OPG richt zich vooral op verkoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen via het apotheekkanaal en via directe levering aan de patiënt thuis. Die keuze sluit bewust een aantal belendende activiteiten uit, want in een goede strategie kun je nee zeggen.

Dat helpt in het gelijkrichten van mensen en middelen. Speerpunten binnen de strategie zijn ten eerste ketenopbouw, met voortgaande aankoop van apotheken en uitrol van de apotheekformule ‘Mediq’ in Nederland, Polen en België.

Ten tweede uitbouw van het directe kanaal: in de laatste twee jaar werd succesvol geacquireerd in Duitsland, Denemarken en de VS. En ten derde efficiencyverbetering, waarbij gedacht moet worden aan de standaardisering van processen in de apotheken zelf bijvoorbeeld.”

“De financiële functie speelt in het uitvoeren van die drie speerpunten een essentiële rol en moet een afspiegeling van de strategie zijn, zowel voor de onderbouwing van speelveldkeuzen als in de ontwikkeling en verbetering van de belangrijkste bedrijfsprocessen.

Je moet dan meteen ook een langetermijnbeeld kunnen aanleveren, waarbij de kernvraag is: ‘Hoe aantrekkelijk is de potentiële markt’, en mogelijkheden voor procesverbetering op korte termijn onderbouwen en monitoren.

‘Hoe efficiënt doen we dit, waar liggen onbenutte inkoopvoordelen’, met andere woorden. Dat moet je helder organiseren, in verschillende bedrijfsonderdelen of afdelingen. Vermenging leidt alleen maar tot verwarring. De juiste bemensing geeft de doorslag voor succes. Een open deur misschien, maar in deze fase is dat voor de afdeling Finance bij OPG een kernpunt.”

Voor de veiling
Frans Eelkman Rooda stelt namens OPG Groep een luxueus Vichy Cosmeticapakket ter beschikking. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Wetenschapsfonds Dystonie. Deze stichting ondersteunt onderzoek naar de oorzaak, behandeling en genezing van dystonie.

Geboortejaar: 1952
Opleiding: econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, MBA aan de Amos Tuck School, Dartmouth College, VS
Loopbaan: van 1977 tot 1981 financiële functies bij Esso Nederland (Den Haag) en Esso Europe (Londen), afdelingsdirecteur in effectenemissiebedrijf Algemene Bank Nederland. Van 1982-1987 tot 1989-1997 consultant, later partner bij McKinsey & Company. Sinds 1997 CFO bij OPG Groep N.V.
Omzet: 2,5 miljard
Medewerkers: circa 7.250

Gerelateerde artikelen