Genomineerde Categorie AMX/ASCX: Cees van Rijn, CFO Nutreco

Nutreco Holding N.V. is een internationale producent van diervoeding en visvoer. Nutreco's activiteiten kunnen worden ingedeeld in de segmenten animal nutrition (mengvoer, premix- en speciaalvoer en Nutreco Canada), visvoer en vlees en overige.

Na een periode van vrijwel stabiele omzet gepaard met lagere resultaten (2002-2004) heeft Nutreco in het najaar van 2004 het strategische plan Rebalancing for Growth bekendgemaakt. De strategie moest leiden tot een verbetering van het rendement op het geïnvesteerd vermogen, samen met een stabiele kasstroom en geringe volatiliteit van resultaten.

Nutreco koos voor verdere groei in diervoeding en visvoer. Om die te kunnen realiseren heeft de organisatie de afgelopen jaren de eigen fokkerijen afgestoten en een aantal belangrijke acquisities gedaan, zoals de speciaalvoeractiviteiten van Sloten in 2006, en de wereldwijde premixactiviteiten van BASF en de animal nutrition-activiteiten van Maple Leaf Foods in Canada in 2007.

De totaalopbrengst van de verkochte bedrijven bedraagt 1,2 miljard euro. Hiervan werd 600 miljoen euro uitgekeerd aan aandeelhouders in de vorm van superdividend, terugbetaling op aandelenkapitaal en inkoop van aandelen. Ongeveer 600 miljoen werd gebruikt als financiering van de hiervoor genoemde acquisities.

Door de acquisities, de autonome volumegroei van 10 procent en de doorberekende prijsstijgingen steeg de omzet van Nutreco van 3,0 miljard euro in 2006 naar 4,0 miljard in 2007. In 2007 werd de hoogste nettowinst (exclusief boekwinsten op verkochte activiteiten) behaald sinds Nutreco tien jaar geleden van start ging.

Door de meer gefocuste productportfolio ontstond meer synergie tussen de activiteiten, wat leidt tot kostenbesparingen op onder andere inkoop (Nutreco Sourcing Initiative) en een ander aansturingsmodel als gevolg van de minder complexe organisatie.

Hierdoor is het rendement op het geïnvesteerd vermogen binnen enkele jaren verbeterd van 10 procent in 2003 tot 20 procent in 2007. De kernactiviteiten genereren een stabiele kasstroom en de volatiliteit van de resultaten is sterk verminderd.

De CFO en zijn medewerkers hebben een belangrijke rol gespeeld bij de keuze van de toekomstige activiteiten van Nutreco. De investerings- en desinvesteringskeuzen kwamen tot stand door een strategische en financiële analyse van alle activiteiten in de portfolio, waaraan zij een onmisbare bijdrage leverden.

De financiële afdeling en de IT-afdeling van Nutreco speelden ook een belangrijke rol bij de integratie van de acquisities binnen de Nutrecoorganisatie. Naast al deze intensieve investerings- en desinvesteringsprojecten is het belangrijk dat de kwaliteit van de doorgaande processen gewaarborgd blijft en indien mogelijk verbeterd wordt.

Mede daarom is Nutreco in 2007 gestart met een groots harmonisatie- en standaardisatieproject, genaamd UFO (Uniform Finance Organisation). Het ultieme doel: betere relevante informatie te verstrekken ter ondersteuning van bedrijfsbeslissingen op ieder niveau binnen Nutreco.

What leads to high performance?
De doelstelling is de operationele resultaten in 2010 te verdubbelen door zowel autonome groei als acquisities in visvoer en premix- en speciaalvoer. Een belangrijk deel van de groei zal organische groei zijn. Om die te kunnen realiseren heeft Nutreco de visvoerproductiecapaciteit in Noorwegen in 2007 uitgebreid.

Het bedrijf heeft een sterke balans, die het in staat stelt nog voor ca. 350 miljoen euro nieuwe acquisities te doen. De mensen, de middelen, de kennis en het innovatief vermogen maken het mogelijk de leidende positie in animal nutrition en visvoer verder uit te bouwen.

Mede door de acquisities in 2007 staat Nutreco nu op de vijfde plaats van de grootste animal nutrition-ondernemingen in de wereld. De winstmarge zal een belangrijke stimulans krijgen door een efficiënter inkoopbeleid en het toevoegen van innovatieve producten.

Bovendien is Nutreco door een herstructurering van de afdelingen efficiënter en transparanter gemaakt. Nutreco is klaar voor de verdubbeling van het operationele resultaat in 2010.

Voor de veiling
Nutreco-CFO Cees van Rijn biedt een vliegreis aan voor twee personen naar het Noorse Stavanger. Daar zult u per boot onder meer het Nutreco Aquaculture Research Center en een zalmkwekerij bezoeken, beide gelegen in de schitterende fjorden in de omgeving van Stavanger. Tevens brengt u een bezoek aan een visvoerfabriek. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan War Child.

Geboortejaar: 1947
Opleiding: economie en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Loopbaan: Cees van Rijn heeft gedurende 11 jaar bij Nutricia (het huidige Numico) gewerkt in diverse financiële en marketingfuncties, onder andere als CFO van de divisie Nutricia Consumenten Producten en als marketingmanager voor de Nederlandse Consumenten Producten-organisatie van Nutricia. In 1985 werd hij financieel directeur van de Staalkabel Divisie van Verto; in 1991 werd hij tot CFO van McCain Foods in Noord-Europa benoemd, een divisie van de Canadese McCain groep. Van 1997 tot 2001 was hij CFO van de Europese Vleeswarendivisie van de Amerikaanse Sara Lee Corporation. Cees van Rijn is in oktober 2001 benoemd tot CFO en lid van de raad van bestuur van Nutreco Holding.
Omzet: ruim 4 miljard euro
Medewerkers: 9.000 in 30 landen

Gerelateerde artikelen