Genomineerde Categorie AEX: Pierre-Jean Sivignon, CFO Philips

Royal Philips Electronics heeft zichzelf in de afgelopen decennia verschillende malen opnieuw uitgevonden. Maar de kern van het bedrijf is dezelfde als bij de oprichting in 1891.

Philips wil de kwaliteit van het leven verbeteren door tijdig met betekenisvolle innovaties op de markt te komen. Aangezien het leven in de huidige samenleving steeds ingewikkelder wordt, heeft Philips ervoor gekozen het mensen te vergemakkelijken om ‘zin en eenvoud’ (‘Sense and Simplicity’) in hun leven te brengen.

What leads to high performance?
Bij high performance gaat het uiteindelijk om total shareholder revenue. Om de aandeelhouders zo goed mogelijk te bedienen heeft Philips een hogere winstgevendheid nodig.

Philips streeft ernaar vanaf 2010 een EBITA-marge te bereiken die boven de 10 procent ligt. Volgens het strategische 7-puntenplan ‘Vision 2010′ wil Philips dit bereiken door een verbeterd margemanagement, een hogere bijdrage van acquisities, een verbetering van de productmix, snelle groei in ‘emerging markets’ en verdere vereenvoudiging van de organisatie.

Als onderdeel van de nieuwe strategie wil het bedrijf zijn bedrijfsstructuur vereenvoudigen door drie kerndivisies op te richten. Het gaat om de divisies Healthcare, Lighting en Consumer Lifestyle. Philips heeft daarom onder meer vanaf januari van dit jaar Consumer Electronics, Domestic Appliances en Personal Care samengebracht in de divisie Consumer Lifestyle.

Door deze en andere maatregelen hoopt het bedrijf een kostenbesparing te realiseren tussen de 150 en 200 miljoen euro. Het streven is tevens om ten minste tot een jaarlijkse gemiddelde omzetgroei te komen van 6 procent in de periode van 2008 tot 2010.

Het concern is goed op weg om de gestelde financiële doelstellingen te bereiken, met een EBITA-marge van 7,7 procent in 2007. En: “Vergeet daarbij niet dat Philips minder volatiel is dan in het verleden. We hebben een basis voor solide groei gelegd.”

Een van de voorwaarden voor high perfomance is dat er duidelijk meetbare doelstellingen zijn. Dat geldt ook voor niet-financiële aspecten van de bedrijfsvoering. “Wij meten bijvoorbeeld de werknemerstevredenheid aan de hand van jaarlijks terugkerende anonieme interviews met 90.000 medewerkers.

Op grond hiervan worden allerlei benchmarks vastgesteld, zodat we onze prestaties kunnen vergelijken met andere bedrijven, per afdeling kunnen zien hoe tevreden werknemers zijn en kunnen nagaan hoe individuele managers op dit punt scoren.

Ook kunnen we het effect van verbetermaatregelen meten. Tot slot kunnen we gedrag sturen door beloningen te koppelen aan doelstellingen.” Misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor high performance zijn echter de mensen. “Nooit besparen op goede mensen”, luidt het devies van Sivignon.

Zelf heeft hij verschillende financiële zwaargewichten om zich heen, van wie eentje de helft van zijn tijd bezig is met de ontwikkeling van financieel talent. Sivignon heeft vrijwel dagelijks contact met hem. “Human resource management heeft de allerhoogste prioriteit.”

Voor de veiling
Pierre-Jean Sivignon, CFO van Philips, stelt een toegangsbewijs voor een Europese Formule 1 wedstrijd ter beschikking aan de hoogste bieder. De opbrengst komt ten goede aan het Cancer Center Amsterdam van professor Bob Pinedo.

Geboortejaar: 1956
Opleiding: afgestudeerd in economie en bedrijfseconomie aan de Ecole Supérieure des Sciences Economiques (ESSEC) in Parijs; tevens registeraccountant (mémorialiste)
Loopbaan: Sivignon, sinds mei 2005 CFO van Philips, is afkomstig van Faurecia, een leverancier van auto-onderdelen. Voor hij daar in dienst trad als CFO, werkte hij in diverse functies bij olie-dienstverlener Schlumberger. Binnen Philips is Sivignon onder andere verantwoordelijk voor het fusieen overnamebeleid, waarbij de integratie van acquisities zijn bijzondere aandacht heeft. Ook investor relations maakt deel uit van zijn portefeuille. “Ik besteed zo’n 15 procent van mijn tijd met aandeelhouders. Philips is een bedrijf dat in de afgelopen jaren een ingrijpende transformatie heeft doorgemaakt, vooral door de verkoop van NXP en allerlei minderheidsbelangen. We zijn een stuk minder conjunctuurafhankelijk geworden. Dat moet vooral aandeelhouders die zich richten op de lange termijn aanspreken.”
Omzet: 26,8 miljard euro in 2007
Medewerkers: 123.801 (ultimo 2007)

Gerelateerde artikelen