Genomineerd voor controller van het jaar 2004: Jeroen Volk (Crucell)

fallback
Als hij even niet met zijn werk bezig is, trekt Jeroen Volk er graag met zijn vrouw op uit: 'Het liefst zo ver mogelijk.' Maar geef toe. Na het opzetten van een volledig nieuwe financiële afdeling bij zijn werkgever Crucell, inmiddels het snelst rapporterende beursbedrijf van Nederland, heeft hij het ook wel verdiend om af en toe flink stoom af te blazen. Maar al vrij snel roept de plicht weer: 'Helaas ben ik nog niet in de gelegenheid met mijn voeten op de vensterbank te zitten en de hele dag naar buiten kijken.'

Ontmoet deze controller en 100derden andere op het komende Jaarcongres Controlling. Meldt u nu aan!


IT, e-business, en innovatie lopen als een rode draad door de carrière van Jeroen Volk. Na Bedrijfseconomie te hebben gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant, met Controlling als afstudeervak, start zijn loopbaan bij Arthur Andersen. Bij het gerenommeerde accountantskantoor bestaat zijn klantenkring voornamelijk uit technologiebedrijven. Als registeraccountant werkte hij voor kleine ondernemingen met grote ambities tot bedrijven met een beursnotering aan de op dat moment florerende Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

Het toverwoord luidt ‘internet’, en daarom roept Arthur Andersen gelijk een eBusiness Corporate Finance-team in het leven, waar ook Volk voor gevraagd wordt. ‘Wij haalden venture capital op voor internet start-ups’, zo omschrijft hij zijn werkzaamheden. ‘Over het algemeen betrof dat enthousiaste ondernemers met een briljant idee. Omdat wij er snel bij waren, hebben we dit voor een groot aantal partijen succesvol kunnen doen.’

Samen met de ondernemers maken Volk en zijn teamgenoten businessplannen en financiële planningsmodellen. Ook benaderen ze potentiële geldschieters. ‘In de regel ging het hier om bedragen van zo’n vijf miljoen euro.” Volk kijkt dan ook terug op een hele hectische, maar vooral leuke tijd: ‘Samen snel naar een bepaald doel toe werken en iets moois opbouwen.’ Maar wanneer de internetluchtbel plotseling uiteenspat, wordt de club van Volk ondergebracht bij het reguliere corporate finance team van Arthur Andersen. Dit tot groot ongenoegen van Volk: ‘De activiteiten en cultuur pasten helemaal niet bij mijn persoon en drive. Vandaar dat ik toen op zoek ben gegaan naar een nieuwe uitdaging.’

En die vindt hij, en wel bij Crucell. Een Leids biotechnologiebedrijf dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het ontwikkelen van producten voor de behandeling en preventie van infectieziektes. Volk wordt door het zowel aan Euronext Amsterdam als Nasdaq genoteerde bedrijf benoemd tot corporate controller; een geheel nieuwe functie. ‘Prioriteit was het opzetten van een financiële afdeling die moest voldoen aan de eisen van een genoteerde onderneming’, aldus Volk.

‘Crucell was slechts enkele maanden voor mijn entree ontstaan uit een fusie van twee kleinere ondernemingen en is daarna direct naar de beurs gegaan. Het is dus niet vreemd dat de financiële afdeling daarom een beetje achterliep.’ De ondernemende open cultuur en het grote innovatievermogen van Crucell, vormen een mix die erg tot Volk’s verbeelding spreekt: ‘Wederom kreeg ik de mogelijkheid samen iets op te bouwen in een dynamische omgeving.’

Crucell geeft Volk carte blanche om zijn eigen financiële team om hem heen te verzamelen. Iets waar hij succesvol gebruik van maakt. Zijn team bestaat uit mensen in de leeftijd van 26 tot 72 jaar. ‘Een kleine club, maar honkvast en sterk presterend’, vindt Volk. Jobrotatie, permanente kennisoverdracht en educatie zijn volgens hem belangrijke aspecten om ervoor te zorgen dat de continuïteit van het team ook in de toekomst gewaarborgd blijft: ‘Maandelijks voeren we een hard-closing uit in twee werkdagen en we rapporteren standaard op de vijfde werkdag.’

De klok kan er gelijk op worden gezet, dat op de vijftiende van de maand ná het einde van een kwartaal Crucell het benodigde cijfermateriaal presenteert aan haar achterban. ‘Daarmee zijn we op dit moment het snelst rapporterende beursbedrijf van Nederland’, glundert Volk.

Accuratesse
Daarmee zijn we gelijk bij het meest succesvolle project van Volk tot nu toe: het opzetten en laten groeien van het financiële team van Crucell. De inmiddels éénendertig jarige directeur Finance & Planning somt een aantal belangrijke elementen op die volgens hem onlosmakelijk verbonden zijn met een dergelijk complex proces. ‘Permanente groei en kennisoverdracht’, zo omschrijft hij het eerste element. Volk hecht vooral veel waarde aan technische- en on-the-job-trainingen: ‘Dat gaat bijzonder goed. Zonder dat er mensen bij zijn gekomen, is de output van het team bijna verdubbeld.’ Maar het draait niet alleen om presteren: ‘Hard werken moet wel samen gaan met flexibiliteit en fun.’

Daarnaast vindt Volk dat standaard procedures strak geregeld moeten zijn en altijd moeten resulteren in snelle en hoogwaardige publicaties. Volk voegt de daad ook echt bij het woord. Op 16 januari van dit jaar wordt Crucell’s accountantsverklaring over 2003 al getekend. En dat ondanks de Amerikaanse boekhoudregels, waar Crucell zich door de Nasdaq-notering strikt aan moet houden.

‘Met deze performance voldoen we aan de strenge regels die aan Amerikaanse bedrijven worden opgelegd. Dat was trouwens ook ons streven’, laat Volk weten. Maar dit vergt wel de nodige accuratesse van hem en zijn team: ‘Up to date blijven met US GAAP is zeer belangrijk. In de eerste plaats om intern een goede adviseur te kunnen zijn en ook om extern te functioneren als een goede sparringpartner van accountants.’

Volk vindt het ook erg belangrijk dat de activiteiten binnen de organisatie samengevat worden in een aantal Key Performance Indicator-documenten. ‘Dat stelt mij en anderen in staat om de control van de dagelijkse gang van zaken nauwlettend te volgen’, zo verduidelijkt hij. ‘Tevens kan hierdoor de kwaliteit van de output goed bewaakt worden.’ De invulling van zijn eigen functie is hierdoor wel veranderd: ‘In plaats van operationeel betrokken te zijn, heb ik nu een meer reviewende rol en probeer het gat te overbruggen dat van nature bestaat tussen Operations en Finance.’

Het vierde en laatste belangrijk element voor het opzetten van een financiële afdeling, is dat de financiële functie onderdeel moet uitmaken van de dagelijkse besluitvorming. Volk: ‘Beslissers tijdig voorzien van waardevolle informatie.’ Dat worden ook wel strategische financiële planning tools genoemd. ‘Die zijn nodig om hoogwaardige, kwalitatieve cijfers te kunnen rapporteren.’ In 2001 maakt Volk een lange termijn planningsmodel, dat alle operaties voor het komende decennium weergeeft. ‘Dit model wordt ieder kwartaal geactualiseerd voor vergaderingen van de raad van commissarissen en vormt de basis van alle strategische beslissingen’, aldus Volk.

‘Samengevat kunnen we stellen dat 2001 en 2002 vooral in het teken hebben gestaan van permanente verbeteringen van de financiële functie’, zo continueert Volk. ‘Dit betreft zowel de operationele invulling als het opzetten van control-tools, rapportages en strategische planningtools.’ Vorig jaar heeft hij zich vooral beziggehouden met het opzetten van een interne IT-afdeling. Iets dat voorheen volledig uitbesteed werd. ‘Financieel gezien stond 2003 onder andere in het teken van het opstarten van activiteiten die gerelateerd zijn aan de Amerikaanse corporate governance code Sarbanes-Oxley’, aldus Volk.

Ballast
Zo te horen heeft hij zijn handen vol aan Crucell. ‘Ja, maar dat geldt in zijn algemeenheid voor de hedendaagse controller’, luidt Volk’s weerwoord. ‘De financiële functie is tegenwoordig een onmisbaar onderdeel in elke bedrijfsvoering. Het is zeker geen ballast, zoals het eerder door veel bedrijven werd gezien.’ Volgens Volk verhogen een goede control en kwalitatief hoogwaardige cijfers de bedrijfsperformance.

Ook is hij van mening dat bedrijven door de alsmaar strengere regelgeving vanzelf gedwongen worden meer met hun Finance-afdeling te doen. ‘Alleen bedrijven die het slim inrichten zullen hiervan profiteren. Zij die het als last zien, zullen vooral nadelen ondervinden op het concurrentievlak.’ Overall ziet Volk goede toekomstperspectieven voor de controller: ‘Door hoogwaardige rapportages kan hij zich beter profileren. Verder kan hij ook stuurinformatie gaan verstrekken, zodat er voortaan betere beslissingen kunnen worden genomen. Ik ben ervan overtuigd dat dit performanceverhogend werkt.’

Bedreigingen komen volgens Volk vooral uit de hoek van de regelgevers. ‘Ze kunnen ook doorslaan. De Amerikaanse tendens van fair value, is niet meer uit te leggen aan de man op straat. Financiële rapportages zijn voor een niet-financieel expert al bijna onbegrijpelijk.” Intern geeft Volk af en toe een korte introductie over de cijfers aan mensen die financieel minder onderlegd zijn: ‘Dat leidt iedere keer weer tot boeiende discussies.’ Bedreigingen als deze zijn volgens hem tot last van controllers. ‘In sommige gevallen zal het bijvoorbeeld extra werk met zich meebrengen om de benodigde informatie te verzamelen.’

Net als op zijn werk, zit Volk ook privé niet stil. Naast het maken van- en het vliegen met radiografisch bestuurbare modelvliegtuigen, koestert hij een enorme passie voor reizen. Zo maakte hij in het recente verleden al trips naar Tibet, Kenia en Tanzania. Dit jaar staan Bonaire en Peru op het programma. Ook de ambities van de sinds één jaar getrouwde Volk worden gekenmerkt door hartstocht, ‘En door permanente vooruitgang’, zo vult hij aan. ‘Mijn doel is werkzaamheden dusdanig te verdelen en te delegeren, dat ik met mijn voeten op de vensterbank kan zitten en de hele dag naar buiten kan kijken.’ Daar is hij tot op heden echter nog niet aan toe gekomen. De zakelijke reis van Volk is namelijk een continue tocht. ‘Er zijn altijd nieuwe zaken die opgepakt moeten worden. Gelukkig maar.’

Bedrijfsprofiel
Crucell is een biotechnologie bedrijf dat zicht richt op preventie en behandeling van infectieziektes. Crucell produceert nieuwe vaccins en antistoffen, gericht op belangrijke gezondheidsbehoeften die nog onderbelicht zijn. Met meer dan 25 licenties is Crucell’s PER.C6-technologie dusdanig gepositioneerd dat het de wereldse standaard kan worden voor de productie van vaccins, monoklonale antistoffen, therapeutische proteïnes en bacillendragers voor genentherapie. Het Leidse bedrijf heeft zowel een beursnotering aan Euronext Amsterdam als aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

Door Kim Lieuwen


Ontmoet deze controller en 100derden andere op het komende Jaarcongres Controlling. Meldt u nu aan!


Gerelateerde artikelen