Genomineerd Controller of the Year Award 2013: Floris Hoogenboom, Lely Holding

Floris Hoogenboom fungeert bij het innovatieve familiebedrijf Lely Holding als een echte spin in het web. Zijn bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het agrotechniekbedrijf bestaat onder meer uit het organiseren van tijdige en toekomstgerichte (geconsolideerde) rapportages & analyses; het coördineren van het budget en de forecast; het zorgdragen voor de treasury functie en het vormgeven van de navigation partner rol.


Interview: Peter van Dongen | Tekst: Jeppe Kleyngeld | Fotografie: Eric Fecken

PROFIEL
Naam: Floris Hoogenboom
Functie: Director Corporate Control & Treasury
Leeftijd: 36
Opleiding: Direct na de HAVO gaan werken als Financial bij een drukkerijgroep. Deze werd overgenomen door Roto Smeets wat een interessant leertraject opleverde voor Hoogenboom. Tijdens zijn werkende leven heeft hij studies gedaan aan het NIVRA (Accountancy) en Markus Verbeek Praehep (Master Finance & Control).
Loopbaan: Na een periode bij drukkerij PlantijnCasparie begon Hoogenboom als audit manager bij PricewaterhouseCoopers. Dit heeft hij zes jaar gedaan. In 2005 begon hij als Corporate Controller bij Lely Holding. Inmiddels is hij Director Corporate Control & Treasury.
Favoriete managementboek: The Seven Habits of Highly Effective People door Stephen R. Covey
Stijl als finance professional: Zijn grootste kracht is snel en eenvoudig schakelen. Zowel in het niveau van de gesprekspartners als in het interpreteren van de informatie die op hem afkomt.
Vrije tijd: Zijn kinderen en sporten

BEDRIJF:
Organisatie: Lely Holding
Omzet 2012: 565 miljoen euro
Aantal fte: 2000
Aantal fte team: 7 + (30 binnen FSSC’s wereldwijd)
Financiële software: Infor (Movex / M3) en Professional Planner

INLEIDING
De visie van Lely Holding is een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agrarische sector te realiseren. Dat doet het bedrijf door innovatieve oplossingen te bedenken waarmee hun klanten kunnen uitblinken in duurzame melkproductie, ruwvoederwinning en energievoorziening. Director Corporate Control & Treasury Floris Hoogenboom draagt vanuit zijn rol actief bij aan het verwezenlijken van die doelstellingen. ‘Na een periode in de accountancysector gezeten te hebben wilde ik werken bij een bedrijf dat écht iets maakt. Ik zit dan ook erg goed op mijn plek bij Lely.’

ALGEMEEN
Wat is jouw drive om mee te doen aan de verkiezing?
‘Daar zit wel wat ijdelheid in. Verder heb ik de wens om uitgedaagd te worden. Ik ben best competitief en wil me wel eens meten aan anderen.’

Wat verwacht je ervan?
‘Ik zie het vooral als een interessant, nuttig en uitdagend leermoment. Ik heb zo mijn eigen visie op het vak en die wil ik graag eens tegen anderen aanhouden. Natuurlijk kijken mijn medegenomineerden – en ook de ervaren vakjury – op hun eigen manier tegen het vakgebied aan, dus dat intrigeert me. Verder is deelname ook een stukje persoonlijke marketing.’

Wat zijn de belangrijkste ambities van jouw organisatie?
‘Onze missie is een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agrarische sector. Dit doen wij door continue innovaties te ontwikkelen waardoor onze klanten voorop lopen op het gebied van duurzame melkwinning en ruwvoederwinning. Lely is een familiebedrijf en innovatie zit in ons DNA. We investeren dan ook heel veel in Research & Development (R&D) en zijn iedere 10 jaar in staat de agrarische sector, ten goede, te veranderen. Dat, in combinatie met de sterke groei die wij doormaken, spreekt me persoonlijk erg aan.’

Hoe zit de financiële functie in elkaar?
‘We hebben de finance functie gesplitst in Finance en Corporate Control. In de landen hebben we Finance ondergebracht in Shared Service Centers (SSC’s). In Europa gaan we die SSC’s nu onderbrengen in één centraal SSC. Grotere business eenheden van Lely hebben ook lokaal Business Controllers die aan mij rapporteren. Verder valt onder mijn afdeling de interne controle, consolidatie en reporting.’

Wat zijn de 3 belangrijkste thema’s op jouw agenda?
‘De enorme groei van de laatste jaren heeft onze organisatie veranderd. We gaan van een hele informele naar een formelere organisatie. Daarom zijn we de internal audit functie goed aan het uitrollen en een nieuw risicosysteem dat daar bij hoort. Natuurlijk voeren we ook talloze veranderprocessen door om de neuzen dezelfde richting op te krijgen. Zeker bij een familiebedrijf wil je zorgen dat er ruimte blijft om te investeren in oplossingen waar wij in geloven. Bij het bepalen van die prioriteiten speel ik ook graag een belangrijke rol. De laatste is wellicht een cliché, maar de navigation partner rol ontwikkeling blijf ik een heel belangrijk speerpunt vinden. Ik werk er met mijn team aan om echte navigation partners te zijn voor met name de directors manufacturing, sales & marketing en R&D.’

STRATEGIE
Hoe maken jullie als organisatie het verschil in de markt?
‘Innovatie is echt het belangrijkste element daarin. Daarmee onderscheiden we ons en zo ziet de markt ons ook. Een voorbeeld van een belangrijke innovatie is de melkrobot. Daaruit blijkt wat voor soort bedrijf Lely is, want gedurende een periode van 10 jaar was dit verre van een winstgevend project. Al die tijd zijn we echter blijven investeren in R&D. dit heeft geleid tot het huidige succes. Verder is duurzaamheid echt een speerpunt. We proberen alles in een gesloten cirkel te krijgen. Het gras zetten we om in balen hooi, die vormen voedsel, daar komt weer bemesting uit, et cetera. We proberen alles te integreren in deze cyclus. Wij hebben als Lely een unieke positie. Voor de melkveehouder kunnen wij partner zijn in zijn hele productiecyclus ‘van gras tot glas’.’

Wat is jouw bijdrage aan strategievorming en realisatie?
‘Het organiseren, coördineren en continu verbeteren van de jaarlijkse budgetcyclus en maandelijkse en kwartaal forecasts valt onder mijn verantwoordelijkheid. Jaarlijks in mei/juni vindt er een evaluatie plaats van het 5-10-jarig strategisch plan en bepalen we de doelstellingen voor het volgende jaar. Ter voorbereiding van de jaarlijkse budgetronde maken we de sales targets zo concreet mogelijk. In september/oktober bereiden we vervolgens de Sales & Operations budgetten voor. Dat doen we in teamverband waarbij eerst de landen managers werken aan het sales budget waarna de operations teams evalueren of er aan deze vraag kan worden voldaan; het supply & demand model. Gedurende het jaar wordt dit tevens maandelijks beoordeeld binnen het Sales & Operations Planning proces, welk door mij is opgezet binnen Lely.

Mijn afdeling consolideert het geheel en stelt in ‘director’ sessies de budgetten vast. Gedurende het jaar wordt de actuele performance vanzelfsprekend vergeleken met de gestelde doelen. We analyseren en rapporteren de afwijkingen waarna we samen met de business verbeterplannen opstellen. Ten slotte vindt er ieder kwartaal ook nog een forecast ronde plaats, waarbij we 12 maanden rollend vooruit kijken en tevens de jaarprognose bijstellen op basis van actuele en nieuwe toekomstverwachtingen.’

Hoe ga je om met risk & opportunity management?
‘De uitdaging is dat we het innoverend vermogen niet willen verstoren, maar natuurlijk wel ‘in control’ willen zijn. Daarom moeten we het risicodenken echt in alle gelederen van de organisatie inbrengen. Ik wil voelen dat we in control zijn. Dat vereist het overwinnen van weerstand, want we raken de processen van anderen. Daarom vind ik communicatie zo belangrijk bij controllers. Opportunities benutten doen wij vooral door vanuit onze rol als navigation partner collega’s uit te dagen. Waarom hebben zij hun targets niet gehaald? De oplossing moeten we samen verzinnen, waarbij wij fungeren als sparringpartners. Product Managers moeten met geweldige nieuwe producten komen en Sales en Marketing moeten daar markten voor aanboren. Dat is geen rol van Finance. Wel kijken we goed naar de levenscyclus van producten en bewaken we de kostprijs-adviesprijs ratio’s en rendementen.’

Kun je wat meer vertellen over hoe de crisis jouw bedrijf heeft geraakt en wat jouw rol is geweest om de effecten zo veel mogelijk te beheersen?
‘Natuurlijk heeft de crisis invloed gehad, maar het vertrouwen van agrariërs is pas later gedaald dan verwacht. Toen was de crisis al een tijdje bezig. Verder is financiering een issue door de in lagere mate beschikbaarheid van geld op de kapitaalmarkt. Dat heeft invloed op het aantal nieuwe investeringen in onze machines. Wij helpen agrariërs met advies hoe ze de financiering – meestal leasing – toch rond kunnen krijgen. Ondanks de crisis zijn we gegroeid, maar minder hard dan we in een opgaande cyclus hadden kunnen realiseren. De groei bedraagt zo’n 10 procent per jaar. We zijn het afgelopen jaar met 250 mensen gegroeid, waarvan veel in Research & Development. Daarbij gaan de kosten voor de baten uit, dus dat geeft ons vertrouwen in de toekomst aan. De wereldbevolking en bijbehorende voedselbehoefte groeit en de hoeveelheid beschikbare grond groeit niet mee. Als controller heb ik natuurlijk gekeken naar manieren om de winstgevendheid op peil te houden. Kosten flexibiliseren en lichtelijk terugschalen zijn daar middelen voor geweest.’

####

PROJECT
Welk(e) project(en) heb je recentelijk uitgevoerd om de strategie van de onderneming te laten slagen?
‘Vier jaar geleden zijn we begonnen een nieuw planningsproces te implementeren. Ik was namelijk ontevreden over ons budgetteringsproces. Ieder land leverde daarbij een eigen budget aan, waardoor er geen verband was tussen verkoop en productie. Het antwoord bleek Sales & Operations Planning (S&OP), een integrale aanpak om alignment te creëren tussen de demand en supply afdelingen van het bedrijf. Ook het afsluitproces hebben we geprofessionaliseerd. We zijn in één keer naar vijf dagen close gegaan. Daarmee zitten we veel dichter op de bal. Tot de dag van vandaag loopt dat goed.

Na het invoeren van de snellere afsluiting hebben we rolling forecasting ingevoerd. We wilden namelijk eerst de kwaliteit en tijdigheid verbeteren en ons pas daarna bezig gaan houden met forecasting en vooruit kijken. Tot slot zijn we bedrijfsbreed met lean begonnen. Dat dwingt je goed in de spiegel te kijken. Wat doen we nu eigenlijk en doen we het op de goede manier? Lean is gericht op het tegengaan van verspilling, dus vanuit de lean gedachte is iedere extra controle verspilling. Dat levert boeiende discussies op. In het vier ogen principe doen we bijvoorbeeld geen concessies, maar over andere checks & balances valt te twisten. Voor al deze projecten geldt dat mijn team en ik continu werken aan verdere verbetering.’

Wat was jouw onderscheidende bijdrage aan dit project/deze projecten?  
‘Ik heb een leidende rol gespeeld in de verschillende procesverbeteringen. In het S&OP proces ben ik bijvoorbeeld de spin in het web om de discussies tussen Sales en Operations in goede banen te leiden. Past een geprognosticeerde klantorder inderdaad in het orderboek?
Dit is een logische rol voor mij omdat ik als Corporate Controller de gemaakte veronderstellingen kan valideren.’

Wat zijn de belangrijkste resultaten van het project/de projecten?
‘Het grootste voordeel van het herziene plannings- en forecastingproces is dat informatie sneller beschikbaar is en betrouwbaarder is dan voorheen. Hierdoor kan het management betere en relevantere beslissingen nemen. De Navigation Partner rol is tevens verder ingevuld, waardoor het contact tussen de Corporate Controller en de business zeker is verbeterd.’

VISIE
Wat zijn de belangrijkste trends die je op de financiële functie af ziet komen?  
‘De laatste jaren is de enorme toename aan regelgeving een belangrijke trend geweest en de impact daarvan is volop voelbaar. Het accountantsvak staat onder druk. Een andere trend is big data. De hoeveelheid data en de kracht van deze data is explosief aan het groeien, dus data-analyse tools worden voor de CFO steeds belangrijker. Er is dan ook een toename van CFO’s met ICT in hun pakket.’

Wat is het profiel van een ideale CFO?
‘Je moet altijd financieel specialist blijven en dus niet te commercieel worden. Het financieel geweten moet gewaarborgd zijn, maar dit moet je steeds beter kunnen vertalen naar verschillende stakeholders van je organisatie. Om goed te kunnen schakelen op gesprekspartnerniveau is uitstekende communicatie en brede kennis erg belangrijk. Ook overtuigingskracht vind ik bij het profiel horen en het kunnen vasthouden aan principes.’

Voldoe jij zelf aan dit profiel en waarom (niet)?
‘Ja, ik voel me goed bij wat ik zojuist omschreef. Ook heb ik de ambitie tot CFO door te groeien, maar ik wil me eerst nog een paar jaar verder ontwikkelen. Je hebt een bepaalde levenservaring nodig voor die positie. Als CFO moet je rust hebben om tot rationele beslissingen te komen.’

Wat wil nog realiseren in je huidige rol binnen jouw onderneming?
‘Lely is een zeer innovatief bedrijf met nog ambitieuzere plannen. Een verdere groei kan in alle redelijkheid worden verwacht. Mijn ambitie hierin is dat ik een wezenlijke bijdrage wil leveren aan het bereiken van deze doelstellingen. Dit wil ik doen door verdere ontwikkeling van mijn team. Ik moet mijn team echt kunnen inspireren en ze in staat stellen te excelleren. Ik zou het mooi vinden als mensen over tien jaar over mij zeggen; ‘die tijd dat ik met Floris heb gewerkt was echt een tijd waarin ik me heb kunnen ontwikkelen.’ Natuurlijk is ook een goede samenwerking met mijn collega Directors cruciaal om mijn ambities te verwezenlijken.’

TOT SLOT
Waarom denk je aanspraak te kunnen maken op de titel?
‘Omdat ik vind dat ik een echte controller ben én een goed verhaal te vertellen heb. Ik heb voldoende bagage, maar ben ook zeer geïnteresseerd in de verhalen van anderen.’

__________________________________________________________________________________

Wilt u meer weten over controlling? 3 tips:

1.  Bezoek het Jaarcongres Controlling op 18 april 2013

Op donderdag 18 april 2013 organiseert Alex van Groningen het Jaarcongres Controlling in het NBC in Nieuwegein. Laat u tijdens het congres inspireren door diverse best practices, expertsessies en casepresentaties in het kader van het thema De 9+ Controller. Tijdens het Jaarcongres Controlling wordt eveneens de Controller of the Year Award 2013 uitgereikt. Er zijn inmiddels ruim 350 deelnemers geregistreerd. Meld u direct nog aan via controlling.nl

Wilt u als partner betrokken zijn bij het Jaarcongres Controlling? Mail dan Ezri Blaauw

2. Volg de Opleiding Controller in een Week
Gaat u werken als controller of bent u controller maar u heeft nog geen specialistische opleiding tot controller gevolgd? Wilt u uw kennis op een hoger niveau brengen en uw toegevoegde waarde vergroten? Volg dan de vijfdaagse opleiding Controller in een Week. Meld u direct aan.

3. Bent u een controller met ambitie?
Wilt u als controller doorgroeien? Volg dan de training de Controller als Businesspartner. In deze training krijgt u inzicht in de stappen die nodig zijn om een onmisbare business partner te worden. Schrijf u direct in

Gerelateerde artikelen