Genomineerd CFO Day 2009, categorie AMX/AScX & overig: Boudewijn Gerner, Imtech

Boudewijn Gerner (1951) is sinds 2002 lid van de raad van bestuur van Imtech, waar hij met name de financiële portefeuille beheert. Gerner was vanaf 1977 negen jaar werkzaam als Administration Manager bij de Amerikaanse containervervoerder Sea-Land Service. Van 1986 tot 1997 was hij Managing Director van Fluor Daniel in Haarlem.

Van 1997 tot zijn indiensttreding bij Imtech vervulde hij diverse managementfuncties voor Fluor Corporation in Californië, van Vice President en Controller van de Energy en Chemicals Group tot President van de strategische businessunit TRS Staffing Solutions. Gerner is thans tevens vice-voorzitter van de International Chamber of Commerce Nederland en lid van de raad van commissarissen van Friesland Bank.

Imtech is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Het bedrijf heeft sterke posities in de markten van buildings, industry, infra & traffic en marine. Als nieuwe groeimarkt biedt Imtech ook oplossingen die bijdragen aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van energie, milieu, fijnstof en water.

Vanaf het ontstaan in 1993 heeft Imtech ingezet op groei en hoge winstgevendheid, deels via een sterke autonome groei in bestaande geografische en technologische thuismarkten. In deze markten wil Imtech een top-3 positie bereiken. Anderzijds mikt het bedrijf ook op groei via acquisities, zowel om posities in diverse landen te versterken als om de impact op de Europese en deels internationale markten van ICT, traffic en marine te vergroten.

Gerner heeft een belangrijke rol in de uitvoering van de strategie. Hij zorgt als CFO voor een stringent financieel beleid, maar is ook verantwoordelijk voor de aansturing van het acquisitieteam en de financiering van de acquisities. Verder houdt hij toezicht op de autonome groei in de markten energie, milieu, mobiliteit, zorg en veiligheid.

Vorig jaar ruim 28 procent. Bovendien is hij eindverantwoordelijk voor het corporate ICT-beleid, het mvo-beleid en QHSE (kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu) binnen Imtech. In het strategische plan van Imtech is vastgelegd dat het bedrijf in 2012 streeft naar een opbrengstenniveau van 5 miljard euro (2008: 3,8 miljard euro) onder handhaving van de doelstelling van een operationele ebitamarge van 6 procent (2008: 5,5 procent). Ondanks de economische crisis, die op termijn wellicht invloed zou kunnen hebben, houdt het bedrijf vast aan deze groeistrategie. Imtech gelooft in zijn eigen kracht en sterke marktpositie met maar liefst 19.500 klanten.

Ook voor 2009 rekent Imtech op een verdere groei van de ebita, door autonome groei en acquisities. Dit zelfvertrouwen komt mede voort uit het feit dat 55 procent van de activiteiten ‘recurring’ is en dat Imtech beschikt over duizenden onderhoudscontracten in vele marktsegmenten die een goede basis vormen voor de continuïteit. Bovendien beschikt Imtech over een flexibele projectorganisatie waarin de kosten snel kunnen worden aangepast, omdat het bedrijf werkt met onderaannemers, waardoor mensen flexibel kunnen worden ingeleend.

Gerelateerde artikelen