Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert op 107%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per eind april 107%. Ondanks een daling in de eerste weken van april, is de dekkingsgraad eind april onveranderd gebleven ten opzichte van de voorgaande maand.

Daarmee lijkt de dekkingsgraad na een forse stijging in de maand maart, toen de dekkingsgraad met maar liefst vier procentpunten steeg van 103% naar 107%, zich te stabiliseren.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. Met deze dekkingsgraad voldoen pensioenfondsen aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105%.

“Na de forse stijging in maart lijkt de dekkingsgraad zich te hebben gestabiliseerd in april. Of dit goed of slecht nieuws betekent, is maar net hoe je de cijfers interpreteert,” zegt Frank Driessen, Chief Actuary en Principal Client Consultant bij Aon Hewitt. “Enerzijds is het een verdere bevestiging dat het de goede kant op gaat met de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen. Anderzijds heeft de ingezette stijgende lijn van maart zich niet verder voortgezet.”

De dekkingsgraad is berekend aan de hand van de Ultimate Forward Rate en de driemaands gemiddelde marktrentes, zoals voorgeschreven door De Nederlandsche Bank. Aon Hewitt monitort de dekkingsgraden ook op basis van dagelijkse marktrentes en op basis van driemaands gemiddelde marktrentes zonder Ultimate Forward Rate.

Rente licht gedaald en meeste aandelenkoersen stabiel
De driemaands gemiddelde swaprente kende een lichte daling in april 2013. Hierdoor steeg de waarde van de verplichtingen met circa 1,5%. De waarde van het vermogen is in april ook gestegen met circa 1,5%. Dit werd veroorzaakt door goede rendementen van de vastrentende waarden. Op de aandelenmarkten in Azië zijn, evenals in het eerste kwartaal, hoge rendementen behaald. Veel overige aandelenmarkten hebben in april een lichte waardedaling laten zien.

Kortingen
De definitieve kortingen van 66 pensioenfondsen werden in maart bekend gemaakt. Per saldo leidde dit tot een stijging van de gemiddelde dekkingsgraad per 28 februari 2013 met ongeveer 1%.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen